Nå er ikke dette ulovlig lenger

Borgarting lagmannsrett har konkludert om mobilbruk i bil.