En ny rapport fra FNs klimapanel (IPCC) ble offentliggjort for litt over en uke siden. Ifølge rapporten hadde perioden 2010 til 2019 de høyeste nivåene av farlige klimagassutslipp noensinne. FNs generalsekretær António Guterres, sier verden vil stå overfor en klimakatastrofe hvis vi ikke handler raskt. Utslippene forventes å øke med 14 % de neste ti årene dersom vi fortsetter slik vi gjør i dag. For å oppfylle 1,5-gradersmålet satt i Paris, må vi redusere de globale utslippene med 45 prosent i løpet av det neste tiåret. Regjeringen er nødt til å lytte til FN, og legge fram en plan for en rettferdig overgang til fornybar energi nå.

Vi har dårlig tid. Rapporten avdekker at det er mulig å redusere oppvarmingen, men vinduet for å klare det er veldig smalt. Storbyer under vann, hetebølger, stormer, vannmangel og utryddelsen av én million plante- og dyrearter er bare noen av konsekvensene Guterres trekker fram i sin tale. Han sa at det er nå eller aldri, og at verden må reagere umiddelbart. Vi kan ikke lenger kaste bort tid på prat. Valgene som blir tatt i nærmeste framtid kommer til å avgjøre om vi kommer til å nå målet på 1,5 grader eller ikke. Regjeringen må trekke opp ermene og jobbe for å få til betydelige utslippskutt i dag.

Heldigvis tilbyr rapporten en rekke alternativer som både er økonomisk forsvarlige og vil bidra til å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader. Noen av dem inkluderer fornybar energi, karbonfangst og -lagring, stansing av avskoging og planting av flere trær. Priyadarshi Shukla, en av lederne i IPCCs arbeidsgruppe, har bekreftet at alt som kreves er riktig politikk, infrastruktur og teknologi før vi plutselig har redusert klimagassutslippene med 40–70 prosent innen 2050. Videre peker Shukla på hvordan miljøvennlige livsstilsendringer også kan forbedre vår helse og velvære. For eksempel vet vi at vi har godt av å spise litt mindre rødt kjøtt. Over 700 eksperter bidro til å lage denne rapporten. Forskerne går over tusenvis av vitenskapelige dokumenter, og rapporten er sett som det viktigste faglige og vitenskapelige grunnlaget for utviklingen av internasjonal klimapolitikk. Dette tror jeg er det som skal til for at politikerne våre våkner og handler. Vi står ovenfor en omfattende omstilling, men jeg er sikker på at vi vil lykkes. Koronapandemien har vist at vi kan jobbe sammen og handle når det teller som mest.

Politikere fra en rekke partier har allerede uttalt seg i mediene, og det ser ut til at flere tar rapporten alvorlig. Verdens land har aldri gjort mer for å redusere klimautslipp enn de har gjort nå. Hun sier at nesten alle land i verden nå har en aktiv klimapolitikk, og at mange av dem allerede lykkes i å redusere utslipp. Norske utslipp har ligget stabilt de siste årene.

Den tredje og siste rapporten fra FN-panelet legger fram en rekke forslag som viser hvordan man kan etablere en så rettferdig klimapolitikk som mulig. Dette gjør den til en fantastisk ressurs for norske politikere, og vil være viktig i den kritiske tiden framover. Noen av klimaløsningene som ble trukket fram i rapporten inkluderer å redusere mengden metan som slippes ut i atmosfæren og beskytte skog og økosystemer. Vi kan imidlertid ikke se bort fra at verden trenger å bruke betydelig færre fossile brensler. FNs generalsekretær advarer om at å investere i fossil energiproduksjon nå er moralsk og økonomisk galskap.

Når han sier dette sikter han til land som Norge. Nå er tiden inne for å flytte investeringer og subsidier bort fra fossilt brensel og mot fornybar energi. I lys av vårt høye forbruk og kontinuerlige satsing på olje og gass, må regjeringen innrømme at ting ikke kan fortsette som før. Konklusjonen i rapporten er klar og tydelig på at verden må betydelig redusere bruken av fossile brensler. Det er på tide å slutte å koke kloden og begynne å investere i fornybar energi. Løsningene er servert på et sølvfat og nå trenger regjeringen Støre bare å løfte fingeren. De må legge fram en strategi for en rettferdig overgang til fornybar industri.

Det er flaut å ikke følge opp forpliktelsene som ble gjort i Paris og Glasgow. Guterres snakket om hvor viktig det er å etablere en sterk grasrotbevegelse for å kjempe for og støtte opp om de nødvendige tiltakene. Enda flere må heve stemmen for å kreve handling fra våre folkevalgte. Det er det viktigste noen kan gjøre akkurat nå. Vi må kreve en slutt på alle subsidier til fossilt brensel. Økende produksjon av fossilt brensel vil forverre situasjonen. Videre må vi kreve at fornybar energi implementeres i stor skala så raskt som mulig. Nå er det på tide at løfter og planer omsettes til virkelighet og handling. Det kommer til å være en krevende omstilling for befolkninga, og derfor vil samhold og aksept rundt klimatiltakene være avgjørende for å lykkes.

Den siste rapporten til FNs klimapanel viser at vi har en lang vei å gå på veldig kort tid. Videre sier den at dette er fullt oppnåelig. Det trengs reaksjoner på nasjonalt, lokalt og individuelt nivå så skal vi nok klare å dra dette i land. Regjeringen er nødt til å lytte til FN og legge fram en plan for en rettferdig overgang til fornybar energi nå. Du har muligheten til å la din stemme bli hørt og påvirke.