Fagforbundet kjempet for at Skatteoppkreverne skulle forbli i kommunene, nær innbyggerne, men dette fikk vi dessverre ikke gjennomslag for.

Overføringen av denne funksjonen kan by på utfordringer for innbyggere og kommunene. Innbyggerne må enkelte plasser reise lenger for å få rådgivning og hjelp, og kommunene kan få redusert skatteinngang. Skatteoppkreverens lokale kunnskap er avgjørende for skatteinngangen til kommunene, og våre velferdstjenester avhenger av god kommuneøkonomi.

Fagforbundet jobber aktivt mot Sentralisering av offentlige tjenester, og dette skal vi gjøre ved å jobbe knallhardt for et regjeringsskifte.

Vi håper statliggjøringen av Skatteoppkreveren vil gå bra, og heier på alle våre medlemmer som har stått i denne krevende prosessen. Vi håper de fortsetter som medlemmer i LO ved å være organisert i NTL.

Fagforbundet lover å følge saken videre Fagligpolitisk!