Nå har Michael overført 345 (!) eiendommer til det ny AS-et: – Vil bli drevet som før

600.000 mål med skog- og jordbrukseiendommer er nå plassert i Michael Stang Treschows nye aksjeselskap.