Gå til sidens hovedinnhold

«Nå har politikerne tatt det første skrittet, og det mener jeg de fortjener ros for»

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Politikerne i Larvik gjør et historisk skolevedtak i kampen mot mobbing. Spørsmålet er likevel om det er mulig å finne 50 millioner kroner i den økonomiske situasjonen som Larvik er i og hvor de skal hente pengene fra. Politikerne skal uansett ha ros for å ta situasjonen på alvor.

Tidligere denne måneden svarte rektorene i Larvik det samme da ØP spurte om hvor skoen trykker: Den økonomiske situasjonen er svært krevende. Det har politikerne tatt til seg og vedtaket som ble gjort onsdag er starten på noe som kan bli et etterlengtet løft i kampen for et bedre skolemiljø.

Det er umulig å ikke la seg påvirke av alle historiene som har kommet fram de siste ukene. ØP har skrevet om tidligere elever som sliter etter mobbing, om foreldre og besteforeldre som mener kommunen og skolene ikke gjør nok for å rydde opp og om dramatiske hendelser der elever og lærere har blitt utsatt for vold, trakassering og mobbing. Det er verst for dem som blir rammet, men alle vi som har barn kan kjenne på den forferdelige følelsen og skrekken for at barna våre skal ha en skolehverdag som er preget av redselen for å gå på skolen.

En av mange som har stått fram i ØP de siste ukene er Kristian Gaasholt som har fortalt om sin barndom og de vonde opplevelsen han hadde. Når alle nå snakker om mobbing i skolen, syntes jeg Kristian og alle andre som orker å stå fram skal ha takk for å fortelle sin historie, i håp om at ting skal bli bedre. Jeg syntes også at vi skal berømme de som har motet til å ta kontakt med ØP fordi de så inderlig gjerne vil skape en bedre hverdag enn det de selv fikk på skolen. Det er lett å bli motløs, for hvor lenge har man ikke jobbet for å knekke mobbing i skolene? Er det i det hele tatt mulig å ta knekken på noe som ødelegger hverdagen for så utrolig mange av våre yngste? At noen orker å fortelle sin historie viser at det fremdeles er håp om akkurat det,

Opplæringsloven er helt klar når det gjelder elevers skolemiljø. Den slår fast at «alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring». Den sier også at skolen skal ha nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering, og at skolen har en aktivitetsplikt når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt. Også lærerne har krav på en trygg arbeidsplass, etter arbeidsmiljøloven har lærere en rett til et «fullt forsvarlig arbeidsmiljø». Når både elever og lærere forteller at de ikke har den beskyttelsen, må selvsagt kommunen reagere.

Så kan det være på sin plass å minne om den utviklingen man ser: Årets 7.-klassinger forteller om mer mobbing i larvikskolene enn på lenge, ni prosent av årets 7.-klassinger forteller for eksempel at de mobbes, det er en økning på hele 40 prosent sammenlignet med resultatene fra fjorårets 7. trinn.

Nå har politikerne tatt det første skrittet og det mener jeg de folkevalgte fortjener ros for. Vedtaket som hovedutvalget for oppvekst og kvalifisering gjorde onsdag er ambisiøst og jeg er usikker på om det er mulig å finne så mye penger i et stramt budsjett. Det ville likevel vært mer oppsiktsvekkende hvis politikerne ikke hadde forsøkt å gripe fatt i et problem som rammer så mange av våre yngste. Det kommer til å bli vanskelig å finne pengene og det kommer sikkert til å mange diskusjoner om hvordan midler skal brukes på riktig måte. Jeg tror blant annet Kristina Konradsen, fagleder Eventyrskogen barnehage, har helt rett når hun skriver i ØP at mobbing trolig oppstår allerede i barnehagene og at kampen trolig bør begynne allerede der. Så får vi se om politikerne lytter til det.

Uansett er det nå tatt et politisk skritt for å gjøre noe med hverdagen til mange. og det fortjener barn og ungdom i Larvik.

Kommentarer til denne saken