Nå har veilederen for skolene kommet – slik blir den nye skolehverdagen for dine barn

ÅPNER: Mandag 27. april kommer de yngste elevene tilbake til Mesterfjellet og de andre skolene i Larvik. Det blir til en skolehverdag med blant annet mindre grupper og mer utetid.

ÅPNER: Mandag 27. april kommer de yngste elevene tilbake til Mesterfjellet og de andre skolene i Larvik. Det blir til en skolehverdag med blant annet mindre grupper og mer utetid. Foto:

Neste mandag åpner skolene og SFO for 1. til 4. trinn. Nå er veilederne for hvordan skolene skal sikre nødvendige smitteverntiltak klare.

DEL

Det er cirka 250.000 barn som kommer tilbake til skolene neste uke etter over seks uker med hjemmeundervisning. Foreløpig er det barn i 1. til 4. trinn som nå skal tilbake til kjente rutiner.

– Jeg er veldig glad for at elevene får komme tilbake til skolen igjen. Skolen er viktig for barn og unges trivsel, læring og utvikling. For de fleste vil det bli godt å få en mer normal hverdag sammen med venner i klassen og lærerne, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

– Jeg forstår at elever, foreldre, lærere og andre ansatte kan være bekymret. Vi vil åpne skolene på en trygg måte. Derfor er denne veilederen viktig. Erfaringene fra Norge og andre land viser også at få barn er smittebærere og få blir syke av koronaviruset, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i samme melding.

Hele veilederen kan du lese på udir.no.

Mindre grupper, mer utendørs

Det er Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet som sammen har laget to smittevernveiledere for skolene, én for barnetrinnet og én for ungdomstrinnet og videregående skole. Veilederen har tre overordnede føringer:

 1. Syke skal holde seg hjemme
 2. Det skal være god hygiene.
 3. Redusert fysisk kontakt.

Blant de konkrete smittevernrådene, trekker pressemeldingen frem følgende:

 • Sikre gode rutiner for håndvask og sørge for nok desinfiserende utstyr.
 • Organisere i mindre grupper, for eksempel maks 15 elever for 1.–4. trinn og 20 elever for 5.–7.
 • La elevene være mye ute i undervisningen og på SFO, og unngå store samlinger.
 • Sørge for at elevene har fast plass med god avstand.
 • Ha gode rutiner for måltider, og begrense deling av mat.
 • Ha ulike tidspunkt for friminutt, og hjelpe elevene til å holde avstand.
 • Begrense deling av utstyr, utstyr som deles må vaskes godt.
 • Begrense bruk av offentlig transport til og fra skolen så mye som mulig.

Hvordan skolene skal klare å dele elevene opp i mindre grupper, sier pressemeldingen ingenting om. Lærere på høyere alderstrinn vil jo fortsatt være opptatt med å gi hjemmeundervisning til sine elever.

Må tas spesielle hensyn

Fra forrige uke kom ansatte i småskoletrinnet på listen over viktige samfunnsfunksjoner for å håndtere den pågående koronasituasjonen.

– Åpningen kan bli utfordrende med både undervisning på skolen og hjemmeundervisning for elever som ikke kan komme på skolen av helsemessige grunner, erkjenner Melby i pressemeldingen.

Noen elever må det nemlig tas spesielle hensyn til av helsemessige årsaker.

Melby sier at hun har forståelse for at enkelte lærere og andre ansatte i skolen er bekymret for å gå på jobb.

– Tiltakene i veilederen skal bidra til at åpningen skjer på en trygg og forsvarlig måte. Jeg har stor tillit til at skolene har god dialog med foreldrene nå, slik at man tar nødvendig hensyn til elever i risikogrupper, de som trenger ekstra oppfølging og de foreldrene som er bekymret for å sende barna på skolen.

Årsaken til at barn på småskoletrinnet nå blir prioritert først, er at hjemmeundervisning er mest krevende for dem. Men også elever i videregående som tar VG3 yrkesfaglig løp i skolen og yrkesfagelever i VG2 er prioritert, fordi elevene ikke har utstyr hjemme til å få den praktiske opplæringen de trenger til å få fagbrev.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken