På mandag la FNs klimapanel frem en ny rapport om hvordan vi kan løse klimakrisen. I en ellers dyster tid er denne rapporten et lys i mørket. Den forteller at det fortsatt er håp for å skape en levelig verden der fremtidige generasjoner kan vokse opp i trygghet og velstand. Forutsetningen er bare at politikere og innbyggere tar handling nå. Så lett og så vanskelig.

Den gode nyheten er at vi vet hvilke tiltak som må til for å løse klimakrisen, globalt, nasjonalt og her i Larvik kommune.

Globalt må klimagassutslippene nå toppen og deretter reduseres - senest i 2025.

Her har Norge mye å bidra med. Tiden for å investere i nye olje- og gassfelt er forbi. Et bra sted å starte er omprioritere bruken av de 150 mrd. kronene som Norge årlig investerer i oljeindustrien.

Vi trenger tiltak som gjør det lett å velge miljøvennlig i hverdagen, og en sirkulær økonomi der ressurser og energi benyttes mye mer effektivt. Gevinsten er at en grønn hverdag er en trivelig hverdag!

Noen mener det er både vanskelig og urealistisk å forvente at vi kan bidra så det monner. Det er ikke riktig. Både pandemien og krigen i Ukraina viser evnen til å samle seg om de store oppgavene.

Vi har pengene og hodene vi trenger. Det eneste som mangler er politisk vilje.

Det finnes store muligheter for reduksjon av utslipp også her i Larvik innenfor bl.a. jordbruk, veitrafikk, bygg, energibruk, og ikke minst innkjøp. Vi kan sette tydelige miljøkrav for alle innkjøp. Vi kan bruke makten vår som forbrukere.

Kommunen vår kan også bidra i klimadugnaden ved å være absolutte når det gjelder nedbygging av dyrkbar jord og nye hyttefelt. Der er vi ikke nå.

FNs klimapanel peker på løsninger, og det er et par uker siden Det internasjonale energibyrået (IEA) kom med en tipunkts-liste over virkningsfulle tiltak:

  • Redusere fartsgrensene på motorveiene
  • Bilfrie søndager i byene.
  • Bedre og billigere kollektivtransport
  • Bytte på tilgangen til veiene
  • Jobbe mer hjemmefra
  • Øke bildeling
  • Effektivisere kjøring for lastebiler og vareleveranser
  • Heller bruke tog og nattog istedenfor fly
  • Begrense bruk av fly
  • Holde på incentiv for el-biler

Klimakrisen er et stort problem som vi er i stand til å møte, og rapporten som kom på mandag viser oss hvordan. EU har gått foran, til nå har Norge gått med museskritt i klimapolitikken.

Vi har ikke noe valg lenger - nå er det store sprang som gjelder!