Nå kan du se hvor høyt Grandkvartalet blir: – Gir en indikasjon

Hovedentreprenør Peab har reist krana som skal bidra til å reise råbygget i Grandkvartalet.