– Hensikten er å ha lav hastighet, fordi vi vet at lav hastighet fører til redusert risiko for ulykker, forteller Christian Trankjær, sjef for vei og trafikk i Larvik kommune.

Gonveien

Tidligere har ØP skrevet om 50-sonen på Gonveien, som flere beboere i nærområdet har reagert kraftig på.

Fra Gonveien starter ved Østre Halsen Kirke, er det 50-sone noen hundre meter før 40-sonen igjen begynner. På denne strekningen er det flere som tråkker litt ekstra på gasspedalen, men det har Larvik kommune gjort noe med.

– Før Gonveien begynner går Gloppeskogen, og på den strekningen er det 40-sone. Etter rundkjøringen, der Gonveien begynner, er det 50 kilometer i timen, og 40-sone litt senere. 50-sonen har vi bestemt å senke til 40-sone, slik at det blir 40-sone hele veien. Da blir det enklere for bilistene å skjønne, forklarer Trankjær.

LES OGSÅ: Beboer klaget på farten her – nå tar kommunen grep: – Starter arbeidet så snart vi har tilgjengelige ressurser

Vurderingen er tatt etter at det har blitt gjort fartsmålinger på strekningen.

– Det har ikke skjedd noen hendelser, men vi har fått innspill fra beboere i området, og ut ifra det har vi tatt noen fartsmålinger. Det blir etter hvert også satt opp en eller to fartshumper på den strekningen også.

De nye fartsgrensene er allerede satt opp.

Fra 50 til 30

På Valbysteinveien har det vært 50-sone til nå, men nå har Larvik kommune bestilt nye skilter med lavere fartsgrense til veien.

– Før så var det 50-sone der, men alle andre sidegater utenfor Valbyveien er 30-soner. Vi synes derfor det var naturlig å justere hastigheten på Valbysteinveien, sier Trankjær.

Heller ikke her har det skjedd ulykker på strekningen.

– Vi pleier å kjøre rundt for å se om vi skal foreta noen endringer, og da vi kjørte på Valbysteinveien kom vi fram til at hastigheten burde settes ned.

De nye 30-sone skiltene er bestilt, og de kommer trolig opp etter sommerferien.

Privat utbyggingsområde

På Torstvetløkka har også 50-sonen blitt byttet ut med 30-sone.

– Torstvetløkka er et privat utbyggingsområde, så det har hele tiden vært meningen at det skal ha blitt regulert til 30 kilometer i timen der, avslutter Christian Trankjær.

De nye skiltene har allerede blitt satt opp.