Hva skal du stemme? Er det vanskelig? Det er mange partier å velge mellom. Mitt råd er nok å sette seg inn i de forskjellige partier sitt program, det er det de går til valg på og det er den politikken de vil jobbe for. Det som er likt for alle partier er at alle trenger flertall for å få gjennomført sin politikk og det er ikke lett å oppnå når valgmulighetene er så mange. Skal FrP få gjennomslag for den politikken de står for, ja da må du stemme FrP.

Jeg stemmer FrP fordi jeg er opptatt av en god eldreomsorg, en omsorg som tar vare på våre eldre med verdighet og valgmuligheter på tjenester som passer den enkelte. Verdigheten og muligheten til å leve livet fullt ut etter evne, selv om man har blitt eldre er viktig for meg. Det betyr at pensjonen bør være mulig å leve av, det uavhengig av om du er gift, samboende eller om du har oppsparte midler. Jeg anser det som en av de viktigste oppgavene de folkevalgte har.

Det hevedes at Norge er ett av verdens rikeste land, det er mye takket være olje og gass. Her henter vi som nasjon inn flerfoldig med milliarder av kroner, dette finansierer i stor grad vår velferd. Vår velferd er å kunne ta godt vare på våre syke og de som blir skadet. En god behandling, tilgang til medisiner og tryggheten på at du vil få hjelp uavhengig av din lommebok.

Vår velferd bør sikre våre barn og unge muligheten til å ta en god utdanning, vi er unike og derfor trenger vi ulike utdanningstilbud og valgmuligheter. Jeg er ikke så opptatt av hvem som driver utdanningen, det kan være private eller det offentlige. Pengene bør følge eleven. Det jeg er opptatt av er at utdanningstilbudet skal være av god kvalitet, følge krav og regler satt av det offentlige i Norge.

Når du har endt utdanningen så må det være arbeidsplasser tilgjengelig, da mener jeg at det offentlige ikke skal styre og lage hindringer for at bedrifter kan utvikle seg og skape vekst. Folkevalgte må legge til rette for best og størst mulig utvikling. Vi må ha et mangfold av varer og tjenester, vi må skape verdier og arbeidsplasser. Det er viktig å ha en arbeidsplass, samhold, føle seg til nytte og økonomisk frihet er viktige elementer for at du skal kunne ha det bra.

Jeg er opptatt av miljø, vi skal rydde etter oss! Klimaendringer er jo et stort tema og jeg er ingen fornekter på at klima endrer seg. Jeg er derimot ikke for å «gå av hengslene» i lille Norge. JA, vi skal satse på forskning, teknologi og tenke miljø og klima i det vi foretar oss. Mange bedrifter går foran som gode eksempler og det berømmer jeg. Men å sitte å se på debatt, hvor noen av Norges partiledere snakker om å elektrifisere norsk sokkel for 50 milliarder kroner for så å fase den ut blir helt galskap for meg. Olje og gass sikrer ikke bare vår velferd, men olje og gass bidrar faktisk til å redusere forbruk av kull. Kullkraft forsyner Kina med nesten 80%. Ja, verden bør omstille seg og vi skal være med, men vi må se dette i sammenheng med resten av verden.

«Klimakur 2030» er Norges plan for omstilling, her vris mye over på elektrisitet. Det betyr at strømforbruket vil øke, uten å sørge for økt produksjon så vil strømprisene gå opp. Vi trenger økt satsning på blant annet vannkraft, vi må legge til rette for fornyelse og utvidelse. Jeg er ikke for vindkraft som ødelegger norsk natur. Vi trenger det ikke etter mitt syn det, finnes andre muligheter.

Jeg er også opptatt av et lavt skatte og avgiftsnivå. Jeg er ikke sikker på om alle er klar over alle de ulike avgifter vi har i landet, det sammen med moms, skatt, bom med mer, så utgjør det store inntekter til staten. Staten trenger inntekter og ja vi skal selvfølgelig bidra. Men da må de folkevalgt prioritere de viktige velferdsoppgavene vi har som helse, skole, pensjoner og andre primære viktige oppgaver.

Min påstand er at i dag så bevilges penger i tide og utid, samt ut av landet og endrer vi litt på det så er det fullt mulig å redusere skatte og avgiftsnivået. Da kan du i større grad råde over dine penger og bruke dem på den måten som passer deg best.