Gå til sidens hovedinnhold

– Nå ønsker vi oss mange gode kandidater til kommunens priser

Det har vært et helt spesielt korona-år der mange ikke har kunnet gjøre ting helt som vanlig. Noen har vært kreative og gjort ting på en helt ny måte, enten det har handlet om kultur, idrett bevaring.

Også i år skal Larvik kommune dele ut sine kommunale priser med tittelen honnørpriser (les mer om prisene nederst):

■ Kulturprisen – frivillig

■ Kulturprisen – ung kulturutøver

■ Idrettsprisen – frivillig

■ Idrettsprisen – aktiv utøver/lag

■ Bevaringsprisen

■ Byggeskikkprisen.

– Årets juryer til kommunens honnørpriser skal nå starte sitt arbeid, og vi ønsker oss mange gode kandidater til kommunens priser, sier Olav Nordheim på vegne av juryene som er plukket ut. Det er politikerne i Hovedutvalget for miljø, kultur og næring som er i juryene, og Nordheim har fått jurylederjobben for idrett. Erik A. Sørensen er juryleder for kultur, Elin Nyland for byggeskikk og Tormod Knutsen for bevaring.

Alle ønsker seg forslag til kandidater innen fristen, som er satt til 1. mai. Alle forslagene må være godt begrunnet, med hva de som foreslås har gjort eller prestert.

Prisene skal være til inspirasjon i lokalsamfunnet og blir delt ut på et arrangement senere i år.

Disse fikk prisene i 2020:

Kulturprisene: Dyveke Bast (frivillig) og Rebecca Nøstrud Isaksen (ung utøver)

Idrettsprisene: Anne-Lise Saga (frivillig) og Vebjørn Hegdal (aktiv utøver).

Bevaringsprisen: Dr. Holms vei 15. Eier: Finn Øivind Gabrielsen

LES OGSÅ: Juryen falt spesielt for én ting da de delte ut pris til dette huset: – Det begynte som en fleip

Byggeskikkprisen (todelt): Gamle Ravei 321 (Byggherre: Bergene Holm AS, arkitekt: Arkitektkontoret Morten Jahren AS.) Hytte Skaare (Byggherre: Marianne og Dagfinn Skaare, arkitekt: Arkitektkontoret Tellus AS).

2019:

Prisvinnerne ble hedret i Bølgen: – Jeg blir rett og slett rørt

Her er kriteriene for prisene

■ Kulturprisen – frivillig

Prisen deles ut til en mottaker som har gjort en verdifull frivillig innsats for kulturlivet i kommunen.

Vinneren mottar diplom og kunstgjenstand under prisutdelingen.

Kriterier: Honnør til mottaker for verdifull frivillig innsats i kulturlivet. Varighet – innsats i kulturlivet over tid. Mangfold – innsats innen flere områder av kulturlivet. Kvalitet – fremmer/utøvelse av kultur av høy kvalitet

■ Kulturprisen – ung kulturutøver

Prisen deles ut til ung aktiv kulturutøver innen foreningslivet i kommunen.

Vinneren mottar diplom og en pengegave på 10 000 kroner under prisutdelingen.

Kriterier: Ung engasjert utøver som motiverer innen det frivillige kulturfeltet innen for eksempel dans, teater, musikk, visuell kunst, ungdomsarbeid organisasjonsliv. Utøveren kan ha utmerket seg som motivator for andre, bidrar til godt miljø i sin organisasjon og på sitt felt og legger ned en ekstra innsats utover det som kan forventes

Idrettsprisen – frivillig

Prisen deles ut til en mottaker som har gjort en verdifull frivillig innsats for idretts- og friluftslivet i kommunen.

Vinneren mottar diplom og kunstgjenstand under prisutdelingen.

Kriterier: Dommer, tillitsvalgt, arrangementsansvarlig, trener/leder

Idrettsprisen – aktiv utøver/lag

Prisen deles ut til aktiv utøver eller lag i kommunen for resultater på høyt nivå.
Vinneren mottar diplom og en pengegave på 10 000 kroner under prisutdelingen.
Kriterier: Aktiv individuell utøver eller unntaksvis et lag. Skal være prestasjonsorientert/-rettet.

Bevaringsprisen

Bevaringsprisen kan tildeles for restaurering av eldre bebyggelse/anlegg på antikvarisk grunnlag.
Vinneren mottar diplom og kunstgjenstand under prisutdelingen.
Kriterier: Tildeles eier/forvalter av bygningen/anlegget. Tildelingen skal skje på grunnlag av dokumentasjon for utført arbeid og den bygningsmessige situasjonen før igangsetting. Ved tilbakeføring til situasjon eldre enn det som er tilfelle ved igangsetting, må dokumentasjon foreligge. Ved vurdering legges vekt på materialbruk, stil, formspråk og størst mulig ivaretakelse av originale bygningsdeler.

Byggeskikkprisen

Byggeskikkprisen kan tildeles byggherre/forvalter og arkitekt/byggmester.
Vinneren mottar diplom og kunstgjenstand under prisutdelingen.
Kriterier: Nybygg godt tilpasset omgivende bygningsmiljø og/eller natur- og kulturlandskap. Dato for ferdigstillelse kan ikke være eldre enn 5 år ut fra prisutdelingsåret. Tilbygg/ombygging godt tilpasset eksisterende bygning-/bebyggelse. Arkitektonisk særpreg, nyskapende formspråk/materialbruk på nye hus, tilbygg og anlegg.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.