Vi er dømt til å lykkes, kunne Ap, H og Sp proklamere da samarbeidet var avklart høsten 2019.

Etter å ha fått servert Kommunedirektørens fremtidsutsikter i strategi- og budsjettplanen er vi ikke helt sikre på at denne dommen var riktig. Den gang Høiseth og undertegnede overtok ordførerkontorene etter Høyre/Frp i 2011 var Larvik kommet inn i ROBEK-registeret og lå dermed under fylkesmannens kontroll.

Det første som ble gjort var å etablere en politisk drevet dugnad i hele organisasjonen i samarbeid med ansatte, tillitsvalgte, ledelse og folkevalgte. Denne Enhetsoptimaliseringen, det var navnet på prosjektet, sparte inn 105 millioner på kort sikt. Det tok oss et års tid å komme oss ut av registeret og ta tilbake styringen til kommunen. Dette var ikke hele grunnen til at vi rettet skuta, men det var et svært viktig bidrag.

I dag er problemstillingen annerledes. Vi har ikke en krise, men vi vet den kommer. Eldrebølgen og en overvekt av eldre i Larvik, sammen med et gjennomsnittlig lavt utdanningsnivå – dette er to av faktorene som gjør oss svært sårbare inn i en nær fremtid.

Kommunedirektøren har pekt på tre tiltak som vil hjelpe på økonomien:

1. Redusere kvaliteten på de kommunale tjenestene

2. Legge ned kommunale virksomheter som barnehager, skoler og sykehjem

3. Innføre eiendomsskatt

Det første tiltaket er vanskelig for Arbeiderpartiet, det andre passer ikke inn i Senterpartiets politikk og det tredje forteller Høyre de er en garantist for at ikke blir innført.

Nå er det disse tre partiene som sitter med flertallet, Ap, Sp og H. Dette blir vanskelig.

Vi har foreslått at alle partiene i Larvik går inn i et bredt samarbeid om et budsjett og en langsiktig økonomiplan. Et forlik hvor både hjertesaker og kjepphester blir lagt på bordet, mens målet er en utvikling av kommunen der det er plass til alles behov uansett alder. Initiativet er tatt vel imot, men ingenting er gjort fra flertallets side. Ingenting.

Kommunedirektøren har lagt fram et forslag til budsjett og strategi der hun klart prioriterer problemstillingene som ligger i en befolkning med høy gjennomsnittsalder. Etter MDGs mening vil nedprioriteringen av fremtiden til barn og unge ramme Larvik med dobbelt styrke i et litt lenger perspektiv. Man kan jo håpe at det blir folk av dem som vokser opp, men med de nedskjæringene vi ser så vil mange rammes. Vi mister mulighetene som ligger i de unge. Vi mener fortsatt at miljøproblemene og barnas oppvekst må være vår aller første prioritet

Budsjettet og økonomiplanen som er lagt fram har ingen fremtidsglede og setter fortiden foran fremtiden.

Nå savner vi en tydelig leder, en ordfører, som kan drive igjennom et solid forlik hvor vi sammen staker ut en vei å gå.

Vi trenger politisk kraft der vi nå ser avmakt og frustrasjon.