(Fredriksstad Blad): Sko­le­da­gen er over, og en gut­te­gjeng i andre klasse fra idretts­linja på Frederik II videregående skole er på vei ut av klas­se­rom­met – alle med hver sin Douchebag.

– Jeg ville ha sekken fordi den er så prak­tisk. Jeg får plass til alt jeg tren­ger til sko­le­da­gen og tre­ning, sier Viktor Nygaard (17) og løfter opp sekken sin.

– Er det et press i klas­sen om å ha Douchebag?

– Nei, jeg tror ingen føler på et press om å ha sekken, sier Tobias Gjøl­stad (17), mens kame­ra­ten Daniel Vygovskyy (17) er litt uenig:

– For noen kan det nok være et press. Man vil jo ikke gå med en barns­lig sekk man har fått av for­eld­rene sine.

Kom­pi­sene anslår at omtrent åtte av ti elever på skolen har den popu­lære sekken, som koster mellom 1.299 til 1.999 kroner, ut ifra hvor stor sekk du ønsker.

Birk Olsen (18) har fått to sekker fra sin far, som kjen­ner grün­de­ren av merket, Jon Olsson.

– Jeg ville ha sekken uan­sett fordi jeg synes den er fin.

Kom­pi­sen Sander Grønli (19) liker også desig­net:

– Sekken er jo veldig kul.

Douchebag

Douchebag ble grunnlagt i 2012 av den svenske frikjøreren Jon Olsson og den norske produktdesigneren Truls Brataas.

Gründerselskapet har hatt en enorm suksess med ryggsekkene og reisebaggene sine. Da eventyret startet var målet å lage reisebagger for skikjøring som rommet mye, var lette å bære og som så bra ut.

Nå omsetter de for flere titalls millioner.

– Tror dere mange føler på et press om å kjøpe akku­rat den sekken?

– Nei... Eller, jeg håper ikke det. Det er mange som ikke gidder å bruke så mye penger på en sekk, mener Birk.

– Det er veldig trist hvis det er noen som føler de må kjøpe det, legger Sander til.

På byens videregående skoler må man ikke lete lenge etter den populære sekken.

I et friminutt på Frederik II står flere gjenger samlet. Alle med hver sin Douchebag. 

And­re­klas­sin­gene Jesper Bor­ger­sen (17) og Nora Louise By (17) er tyde­lig på at de ikke har gitt etter på tren­den.

– Jeg går idrett, og fikk sekken til jul fra for­eld­rene mine, sier Jesper.

Nora reiste helt til Oslo for å sikre seg sekken.

– Jeg måtte bestille den på nett, men jeg ville ikke ha den fordi «alle» går med den, sier hun.

For­eld­rene må på banen

Hege Stor­mor­ken, virk­som­hets­le­der hos Blå Kors barnas sta­sjon, er redd for at bruken av mer­ke­va­rer i ung alder skal skape større sosi­ale for­skjel­ler.

– Det gjel­der ikke bare denne sekken, men både med sko og jakker – og ikke minst tele­fo­ner. Det syn­lig­gjør om man hører til eller ikke, sier Stor­mor­ken.

Hun mener mange for­eldre i dag strek­ker seg altfor langt for at barna skal ha det «kuleste» til enhver tid.

– Jeg tenker flere for­eldre burde bli flin­kere til å kom­mu­ni­sere med barna om hva man har råd til eller ikke. Sam­ti­dig må vi fjerne skam­men med å ikke ha råd til alt hele tiden, fort­set­ter Stor­mor­ken.

Virk­som­hets­le­de­ren trek­ker frem at man aldri får skånet barn helt for for­skjel­lene i sam­fun­net, men at flere må få aksept og respekt for at alle fami­lier ikke har råd.

– Mange for­eldre bør være mer mode­rate selv om de har råd. Det er nega­tivt for barna å få det dyreste og flot­teste hele tiden, for når de skal flytte for seg selv har de helt feil for­vent­nin­ger. Vi, for­eldre, må være litt mer lang­sik­tige smarte, mener Stor­mor­ken.

Kun én butikk

I Fredrikstad er det kun én butikk som selger sek­kene.

– Det har blitt veldig popu­lært. Vi blir tomme med en gang vi får inn, og etter­spør­se­len er enorm, for­tel­ler assi­ste­rende butikk­sjef på Eple­hu­set, Atle Aas­heim, til Fredriksstad Blad.

Da FB var innom butik­ken hadde de én sekk igjen. Aas­heim for­tel­ler at de ser en end­ring i hvem som hand­ler de popu­lære sek­kene.

– Det er helt klart flere yngre som skal ha de nå enn for to år siden. De er mer bevisste og skal ofte ha det som er i vinden, sier han videre.

Økt etter­spør­sel

– Har etter­spør­se­len alltid vært så stor, eller har den tatt seg opp den siste tiden?

– Det har uten tvil tatt seg opp. Vi merket det veldig nå før sko­le­start. Flere har vært innom og etter­spurt, svarer Aas­heim.

Butikk­med­ar­bei­der Ken-Robin Husøy for­tel­ler at det er sekken de helt klart selger mest av.

– Det er for­ståe­lig, for sekken er veldig prak­tisk og sli­te­sterk, sier Husøy.

Ikke alle får lov til å selge

Også på Inter­sport i Torv­byen merker de en økt etter­spør­sel av det norske ryggsekk­merket.

– Veldig mange er innom og spør om vi har sekken, men vi selger den ikke, sier tek­stil­an­svar­lig Kata­rina Veiby.

Hun for­tel­ler at det er veldig mange unge og for­eldre som er innom og etter­spør sek­kene.

– Hvor­for tar dere ikke inn disse sekkene, når det er så popu­lært?

– Det er ikke alle som kan selge sek­kene. I Inter­sport er det bare fran­chise-butik­kene som selger dem, svarer Veiby.

LES OGSÅ: Dobbel spenning før skolestart i Stavern: – Tror vi voksne er mest nervøse