Norge får en ny regjering og et nytt flertall på Stortinget. Det kan vel ikke bety annet enn dobbeltspor på hele Vestfoldbanen og starten på å oppløse det nye storfylket?

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet mener det må avsettes tilstrekkelige midler til planlegging av ny jernbanetrasé Stokke-Larvik, inkludert ny strekning og ny stasjon i Larvik slik at prosjektet kan konkretiseres, båndleggingen reduseres og rammevilkårene for videre byutvikling avklares.» Det sto i merknaden fra Arbeiderpartiets komitee-medlemmer da regjeringens forslag til Nasjonal transportplan ble behandlet. Det ble tatt imot med jubel hos partiets medlemmer her i Larvik og Vestfold, blant annet hos nyvalgt stortingsrepresentant Truls Vasvik. Da Nasjonal transportplan ble lagt fram i mars i år, ble det nemlig klart at regjeringen ikke vil prioritere å bygge dobbeltspor på hele Vestfoldbanen. Grunnen var for store kostander. Det førte til mobilsering hos opposisjonspartiene.

Jørn Langeland (SV), Terje Aasland (Ap), Kathrine Kleveland (Sp) og Tobias Drevland (Rødt) stilte opp på bilde sammen i en NRK-sak og lovet sammenhengende dobbeltspor på hele Vestfoldbanen. Nå har disse partiene et solid flertall i Stortinget. Det skal selvsagt forhandles, men det er vanskelig å se hvordan fem partier (også MDG) med samme synspunkt, og et solid flertall, skal legge bort planer om et sammenhengende dobbeltspor gjennom hele Vestfold. Det kan få stor betydning også for Larvik.

Det skal også bli spennende å se hva som blir framtiden til Vestfold/Telemark som fylke. Nå har Vestfold, og Larvik, valgt Truls Vasvik (Ap) inn på Stortinget. For snart ett år siden skrev den nå nyvalgte stortingsrepresentanten blant annet dette i et debattinnlegg her i ØP: «Arbeiderpartiet var imot tvangssammenslåingen av Vestfold og Telemark, og Arbeiderpartiet er like tydelige på hva som skjer om vi får regjeringsmakt neste år. Arbeiderpartiet vil åpne for oppløsning av de fylkene som ønsker det selv.»

Like tydelig var 2. nestleder i Senterpartiet, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, i et innlegg publisert på nettsidene til partiet på samme tid: «Får Senterpartiet folkets tillit til å sitte i regjering vil vi oppheve alle kommune- og fylkessammenslåinger som er slått sammen med tvang, dersom de selv ønsker det», skrev Kristiansen Tvinnereim. (Innlegget ligger ikke lenger på partiets hjemmeside). I gamle Telemark fylke har Senterpartiet gjort et vedtak om folkeavstemning etter høstens valg dersom Stortingsflertallet åpner for reversering av gjennomførte sammenslåinger. I Vestfold kan man trygt si at Senterpartiet er mer lunken. Og det store spørsmålet er jo om det kommer noe sterkt ønske fra Vestfold/Telemark om å oppløse fylkesgrensene og gå tilbake til slik det var. Jeg regner likevel med at det kommer til å bli løftet inn i regjeringsforhandlingene, selv om jeg tror at Viken og Nord-Norge er de områdene som først blir diskutert. Uansett om det blir en regjering med to eller tre partier, har valgvinnerne forpliktet seg på både jernbane og de nye fylkene. Nå skal det bli spennende å se om det blir fulgt opp.

Det er selvfølgelig andre ting som også er viktig for Larvik, for eksempel kommuneøkonomien. Arbeiderpartiet lovet å bruke 3,45 milliarder kroner mer på kommunene og fylkeskommunene i 2021 og har selv regnet ut at det ville gitt Larvik over 21 millioner kroner med Arbeiderpartiet i regjering. Senterpartiet har gjort det til en fanesak at hele landet tas i bruk, mens SV vil styrke kommunesektoren med over 10 milliarder kroner mer enn det den sittende regjeringen foreslo i kommunebudsjettet for 2022. Også her har flertallet på Stortinget forpliktet seg.

Det er også på sin plass å gratulere Truls Vasvik (Ap) og Lene Westgaard-Halle (H) med plass i nasjonalforsamlingen. Larvik har i lang tid hatt representanter på Stortinget og også i denne perioden blir det to. De skal selvsagt jobbe for hele Vestfold, men det er slett ingen ulempe å ha to representanter som kommer herfra. Det er også på sin plass å takke Dag Terje Andersen (Ap) som nå takker av etter mange år som topp-politiker. Andersen har hatt fire statsrådsposter og møtte første gang som fast representant på Stortinget i 1997. På Stortingets talerstol debuterte han som landbruksminister i 1996. Når han nå gir seg, er det 34 år siden han ble valgt som ordfører i Lardal kommune. Dag Terje Andersen er kjent for å være en allsidig politiker med stor gjennomslagskraft og særlig næringspolitikk har vært et hjertebarn for han. For Larvik har det uten tvil vært en styrke å ha en så markant politiker på Stortinget og han fortjener en takk for innsatsen han har lagt ned gjennom mange år.

Nå begynner arbeidet med å sette sammen en ny regjering og nå er tiden kommet for å innfri løfter. Det skal bli spennende å se hvordan det slår ut for Larvik.