– Skipet skal nå gjennomgå store oppgraderinger, og det er forholdet til energibruk som er i fokus. Skipet skal bli enda mer energivennlig, sier Nina Moland Andersen, salgs- og markedssjef for rutene fra Larvik, Kristiansand og Sandefjord i Color Line.

Skal bruke mindre energi

Superspeed 2, som i 2023 har gått i rute fra Larvik i 15 år, skal nå i tørrdokk i Frederikshavn i Danmark fram til og med 19. januar. Moland Andersen sier at det er en av de største oppgraderingene på skipet så langt som skal gjøres.

– Denne gang er et av hovedfokusene på å sørge for at skipet bruker mindre energi under overfarten mellom Larvik og Hirtshals, og dermed også blir et enda mer miljøvennlig skip, sier hun.

Skipets tre Thruster (tunneler der skipets sidepropeller er plassert, journ. anm.) skal få gitter, og i tillegg skal skipet blant annet få ny maling som gjør at det glir lettere gjennom vannet.

SE BILDESERIE FRA DA SUPERSPEED 2 ANKOM LARVIK I 2008

– Dette er snakk om teknologi levert av Jotun, og dermed er Vestfold på laget her, sier hun.

– Disse to tiltakene skal være med på å redusere drivstofforbruket til skipet, sier hun.

I 2016 fikk åpnet klima- og miljøminister Vidar Helgesen høyspent Color Lines landstrømanlegg i Larvik, noe som gjorde at Superspeed 2 kunne redusere CO2-utslippet med 1.900 tonn i året. Dette tilsvarer utslippsmengden fra 1.000 biler eller 200 bolighus.

Også innvendig

Nina Moland Andersen forteller også at det skal gjøres en rekke endringer innvendig i skipet, og at det igjen er fokus på energibruk og miljø som er i fokus.

– Det skal blant annet skje en oppgradering og installering av nye datasystemer, og her er det blant annet snakk om å kunne overvåke energiforbruk.

– I tillegg skal fokuset på inneklima på skipet bli enda bedre, sier hun.

Nå kommer danskene

Mens Superspeed 2 ligger i dokk i Danmark, er det søsterskipet Superspeed 1 som skal trafikkere ruten mellom Larvik og Hirtshals.

– Det vil i perioden kun bli én avgang fra Larvik i døgnet, og Superspeed 1 skal da gå i trekantruten Kristiansand – Hirtshals – Larvik. Superspeed 1 skal i tilsvarende dokk i mars, forteller Moland Andersen.

Hun sier også at det nå vil være danske turister som i stor grad vil komme til norske fjell via Larvik.

– Allerede i julen kom de første danske skituristene, og vi ser at det er stort pågang utover i januar, sier hun.

– Vi kan glede oss over at den gode trenden fra 2022 holder seg også i år, sier hun.