Nå skal tilbudet bli som før korona. Men det er én stor utfordring

Etter en lang periode med begrenset åpningstid, vil de kommunale barnehagene ha full åpningstid fra mandag 2. november.