Det finnes fortsatt veier i Larvik som ikke har navn, og nå har tre forskjellige forslag på navnløse veier blitt sendt ut til høring.

– Disse tre veiene får navn for første gang. Den avgjørelsen er tatt av forskjellige grunner – stort sett er det at beboere i området ønsker en adresse, eller at det skal bygges nye boligfelt med veier. Vi ønsker ikke å ha navnløse veier, forteller Ingebjørg Gøystdal som er konsulent i Geodata Larvik kommune.

Veiene som skal få offisielle navn er:

  • Markestranda/Markstranna
  • Wåle/Hvaale/Hvåla
  • Eikhaugen/Eikehaugen

Navnet på veiene er ikke bestemt ennå. De er på lokal høring, hos blant annet grunneiere, kommunen, velforeninger og beboere, for å finne ut av hvilket navn som egner seg best.

I tillegg skal Språkrådet og Kartverket gjennomføre en vurdering av korrekt stavemåte, for med lokale vrier på navnene er det ikke alltid en like enkel oppgave å vurdere hva som er godkjent stavemåte.

Markestranda/Markstranna

Markestranda/Markstranna strekker seg nord-østover ut fra Hummerbakkveien, før den svinger sørover og ender i bukten mellom Lydhusstranda og Kjærstranda.

Kommunen oppgir at uttalen er «Markstranna». Derfor er heller ikke Språkrådet helt sikre på hvilket forlsag som vil gå gjennom hos siste instans, nemlig Kartverket.

– Vi har derfor bedt Kartverket om å reise navnesak på dette navnet for å få avklart skrivemåten. Skrivemåten som blir vedtatt i denne navnesaken blir retningsgivende for skrivemåten av adressenavnet. Vi har også bedt Kartverket om å ta med navnet Mark(e)løkka i navnesaken, sier Språkrådet i en tilbakemelding til Larvik kommune.

Wåle/Hvaale/Hvåla

Veien er en gårdsvei på cirka 1.500 meter som stikker ut fra Hummerbakkveien i Stavern.

Larvik kommune foreslår at veien får navnet Wåleveien, men det er heller ikke helt uproblematisk.

– Sentralt stedsnavnregister (SSR) har registrert Wåle som eneste godkjente skrivemåte for navnegårdsnavnet, men denne skrivemåten er ikke i samsvar med norske rettskrivningsprinsipper. Skrivemåten er heller ikke i samsvar med uttalen /vå`La/ i Norske Gaardnavne og herredsregisteret. Vi har derfor bedt Kartverket om å reise navnesak på dette gårdsnavnet og navn som er avledet av det. Skrivemåten som blir vedtatt for gårdsnavnet blir retningsgivende for skrivemåten av adressenavnet, skriver Språkrådet i denne tilbakemeldingen til kommunen.

Eikhaugen/Eikehaugen

Eikhaugen/Eikehaugen springer ut av Barkevikveien i Helgeroa. Innenfor reguleringsplanen er det regulert til bolig og fritidsbebyggelse. Grunneier av området foreslår at veien skal hete Eikhaugen.

Kommunen oppgir at uttalen er «Eikhauven», men om sistnevnte er en alternativ måte å stave navnet på offisielt, ser det altså ikke ut til.

– Vi har derfor bedt Kartverket om å reise navnesak på dette navnet for å få avklart skrivemåten. Skrivemåten som blir vedtatt i denne navnesaken blir retningsgivende for skrivemåten av adressenavnet, skriver Språkrådet i nok en tilbakemelding til Larvik kommune.

Fristen for å komme med uttalelser om er 26. august.