Nå i disse dager så er psykisk helse igjen på agendaen ikke fordi det er en opptrappingsplan, men fordi vi nå er mitt i en pandemi som gjør at mennesker uansett alder sliter.

På mandag den 29 mars var det leserbrev i ØP skrevet av Tove Gundersen som er generalsekretær i Rådet for psykisk helse der hun skildrer selvmords tallene som har legget jevnt de siste årene på rundt 650 i året. Hun sier også at flere unge dør av selvmord en korona, dette er veldig alvorlig og burde umiddelbart bli satt høyest opp på agendaen. Helseminister Bent Høye sa på nyhetene samme dag at de jobber for å få helse hjelp til denne gruppen innen 35 dager noe som overhodet ikke er godt nok målet må være fra dag en. Så det å sette psykisk helse i høyeste beredskap og komme i gang med tiltak som kan hjelpe folk mens de venter på behandling må være en prioritet. På nittitallet og fra 1995 til 2008 hadde vi en opptrappingsplan for psykisk helse i Norge, psykiskhelse ble prioritert over hele landet og lavterskel tilbud ble et tilbud som ble opprettet flere steder i landet.

Her i Larvik begynte de tidig å kartlegge behovet for lavterskel tilbud i kommunen allerede tilbake i 1992, opptrappingsplanen ga øremerkede midler til kommunene som de kunne bruke til de prosjektene og arbeidet innenfor psykiskhelse. I Larvik ble Huset et av prosjektene i samarbeid med DPS Furubakken, som alle vet så ble Huset en suksess og det ble et sted der opptil ca. 60–70 kommuner i året kom for å lære. Noen av dem er fremdeles i gang som Sagatun Brukerstyrte senter i Hamar som i dag er et av 5 kompetansesenter I Norge. Dessverre er Huset nå ikke som det var selv om det på Larvik kommunes hjemme side står at «Huset i Larvik ble i 1995 etablert som aktivitets- og Kompetansesenter for psykisk helse, basert på høy grad av brukermedvirkning» denne siden er publisert 25.1.2021. Dette var i utgangspunktet sant i 1995 men etter hvert som vi utviklet oss med fantastiske ansatte og folk i kommunen + politiker som hadde troen så ble det en høy grad av Brukerstyring. Det brukerstyrte Huset er dessverre en saga blott også når det gjelder brukermedvirkning så det sitatet som står på kommunen hjemme side er misvisende og viser ikke hva det er i dag. Brukerstyring må jobbes hardt med for å få tilbake, men det er ikke vanskelig man må bare ha beslutningstakere som har trua å som tør å tenke utenom boksen, og det ser det dessverre ut som vi ikke har i dag. Men vi kan trenger Huset opp å gå slik det var i utgangspunktet med sterk brukermedvirkning da et lavterskeltilbud er en nødvendighet ut ifra den situasjonen vi er i. Vi etterlyser også Mental Helse som vi ser fremdeles er registrert i Larvik selv om det ser ut som den ikke er så aktiv, vi har verken hørt eller sett noe av den på flere år så vi lurer på hvordan de jobber, nå må de komme på bane da det er viktig med denne organisasjonen som skal jobbe mot politikere og administrasjonen for rettighetene til denne gruppen. Vi trenger en sterk organisasjon nå og trenger dere hjelp, om den ligger brak så MÅ den opp å gå igjen og vi oppfordrer den/de som er i styre til å innkalle til et medlems møte så raskt som mulig.

Ut ifra det vi startet med er Huset veldig viktig for skal en kunne ta imot den store gruppen av mennesker i alle aldere som kommer til å komme etter denne pandemien er over så er det viktig med mennesker som jobber i systemene som har evnen til å lytte å se muligheter og ikke begrensninger. Vi som har vært der vet hvor lange ventelister det er, vi vet hvor viktig det er å få hjelp der og da og ikke måtte vente i mange uker eller måneder. Mange av dem som kommer til å trenge hjelp nå trenger kanskje ikke den tunge behandlingen, men bare et sted å henvende seg noen å prate med der og da som kan ta toppen av det som er vanskelig. Der tror vi Huset kunne vært til hjelp med mennesker med erfaringskompetanse, mennesker som vet hva dette er og som selv har hatt tøffe dager. Det kunne tatt presse av fra det offentlige og kanskje gjøre at folk kommer raskere tilbake til normalen. Vi trenger både fagkunnskap og erfaringskunnskap for å komme oss gjennom dette som kommer ellers kommer vi til å få flere dødsfall av ettervirkningene av koronaen enn de som dør av den.

Vi trenger samarbeid og vi trenger steder en kan henvende seg 24/7, det er nemlig når alt annet er stengt folk trenger det mest. Psykisk helse i alle aldre er ikke noe og ta lett på, vi har alle en psykisk helse å ta vare på den kan bli like syk som den fysiske å den går hånd i hånd. Så vær så snill dere som sitter og bestemmer eller dere som leder og jobber rundt om i systemene, hør oss og lytt ta oss på alvor for vi har den kunnskapen som trengs nå. Til slutt, alle vet at vi har ønsket og åpne Huset 24/7 det er en drøm vi aldri kommer til å slippe. Det som også er klart det kommer ikke til å koste like mye som alle de som kommer til å trenge hjelp fremover. Som den gang i 1995 helseminister Tønne sa på åpningen av Huset: Larvik kommune vinner i Lotto hver dag vet å ha et slikt fantastisk tilbud.