I et brev kommunen mottok i slutten av september gjør en beboer i Kongegata dem oppmerksom på et gjentakende trafikalt problem: biler som kjører mot enveiskjøringen.

Ifølge innsenderen er det snakk om trafikanter som kommer kjørende oppover Gamle Kongevei, for så å ta til høyre ned Kongegata, hvor det er skiltet med innkjøring forbudt.

Det spekuleres om årsaken kan være skiltenes synlighet, og tar man turen til krysset forstår man raskt mistanken. Skiltene er rettet mot trafikken fra nord, noe som gjør det ganske umulig for bilistene som kommer fra sentrum å forstå at den krappe høyresvingen de foretar er ulovlig.

Avdelingsleder for vei og trafikk i Larvik kommune, Christian Trankjær, forteller til ØP at dette er første gang kommunalteknikk gjøres oppmerksom på problemet. Nå gjør de grep umiddelbart.

– Det er bestilt flytting av stolpene og utskifting av skiltplatene til buede skiltplater. Dette for å gjøre skiltene mer synlige, forteller han.

Godt skiltet i resten av sentrum

Beboeren pekte også på at enkelte kjørende som kommer fra Olavs gate tar til venstre når de kommer til Kongegata, som også medfører at de kjører mot enveiskjøringen. I tillegg påstås det at flere privatbiler tar rett fram på vei nedover Nansetgata og forbi biblioteket, en gate som i hovedsak er reservert for kollektiv- og varetransport.

Men i motsetning til krysset Gamle Kongevei/Kongegata, er det ikke skiltingen som er problemet her, ifølge Christian Trankjær.

– Kommunalteknikk vurderer generelt at skiltingen er tilstrekkelig og lever opp til kravene i skiltforskriften. Skiltene i Larvik sentrum er satt opp i henhold til skiltplan og vedtak fra Statens vegvesen, utdyper han.

– Er det rett og slett bilistene som må følge bedre med?

– Det er viktig at bilistene følger med i trafikken og kjører etter gjeldende skilting. I utgangspunktet er det en politioppgave å følge opp kjøring som ikke er i henhold til gjeldende skilting. Ved relevante henvendelser om uhensiktsmessig eller ulovlig kjøring sjekker vi skilt- og skiltplassering for å sikre at skiltene er plassert best mulig, svarer Trankjær.