Naboene fikk flertall i forrige møte, nå må de mobilisere på nytt

NY RUNDE: Denne lille hytta rett ved Hvittensand har satt sinnene i kok blant innbyggerne. Nå skal politikerne i Planutvalget behandle saken - med klagene fra velforeningene.

NY RUNDE: Denne lille hytta rett ved Hvittensand har satt sinnene i kok blant innbyggerne. Nå skal politikerne i Planutvalget behandle saken - med klagene fra velforeningene. Foto:

Forrige gang var politikerne uenige med rådmannen og sendte saken tilbake. Nå skal de behandle hyttestriden på nytt.

DEL

Det var planutvalget selv som mente at velforeningene på Østre Halsen skulle få klagerett på avgjørelsen om planene for å rive en gammel hytte ved Hvittensand, og sette opp en ny.

Nå har rådmannen og byggesaksavdelingen i Larvik kommune konkludert på nytt etter å ha tatt med klagene i saksbehandlingen. Resultatet er det samme, og rådmannen innstiller på at vedtaket administrasjonen i Larvik kommune gjorde i januar, om at det gis dispensasjon til å rive hytta på Sukkersletta 24, og at det blir anledning til å bygge en ny hytte.

«Rådmannen kan ikke se at det er fremkommet nye opplysninger i klagene, som endrer de vurderingene som er gjort i saken», står det i innstillingen til Planutvalget 19. mai.

Fylkesmannen strengere enn kommunene

Dersom politikerne er enige sendes saken videre til Fylkesmannen, for å få en videre behandling.

Da blir det trolig et tema at hytta ligger innenfor 100-metersbeltet i strandsonen, og om fylkesmannen vil tillate en ny hytte samt om omlegging av stien vil gjøre det vanskeligere for allmennheten å få tilgang til verdifulle friområder.

Seniorrådgiver hos Fylkesmannen, Hanna Fossen-Thaugland, har tidligere uttalt til Østlands-Posten at de på generelt grunnlag er nøye med å påpeke om det er mangelfull vurdering av dispensasjonsvilkårene, men at Larvik kommune i hovedsak er tilstrekkelig utredet.

Fossen-Thaugland sier det er helt naturlig at Fylkesmannen er strengere enn kommunene når det gjelder bygging i 100-metersbeltet, men at det de siste årene har vært en god dialog og utvikling av samarbeidet mellom stat og kommune.

– At kommunene innstiller positivt i flere saker enn Fylkesmannen ser vi som naturlig. Kommunene sitter nærmest grunneiere og utviklere og har langt flere hensyn å ivareta i byggesaker enn det Fylkesmannen har.

– Større fordeler

Også rådmannen skriver at kommunen ser ulempen med å gi dispensasjon til bygging innenfor 100-metersbeltet, men mener at det i dette tilfellet foreligger større fordeler for allmennheten enn ulemper, og at det i denne saken ikke bryter med intensjonen med reglene, å føre opp en ny hytte. Han forstår bekymringene for allmennhetens rett til å bruke stien, men viser til at intensjonen er å etablere en ny sti.

«Rådmannen viser til at hytta ikke ligger i umiddelbar tilknytning til sjøen, hvor utbygging særlig skal unngås. Hytten ligger bak fjell, vegetasjon og knatter. Bekymringene til velforeningene er hovedsakelig tilgangen til Hvittensand. Denne vil ivaretas, og sannsynligvis bli bedre. Det er klare fordeler for miljøet ved å godkjenne dispensasjonen. Fylkesmannens miljøvernavdeling har ingen vesentlige merknader til dispensasjonen, som innebærer at saken ikke er i vesentlig konflikt med nasjonale interesser som de er satt til å ivareta», skriver rådmannen, og tar ikke klagene fra velforeningene til følge.

Vil kjempe videre

Tor-Alfred Lundh, som er leder for Flatstrand velforening, var glad da politikerne i planutvalget ga velforeningene klagerett, og sa det var en god sak for alle som hadde stått på for å få en god prosess i saken.

– Alle politikerne vi har kontaktet angående denne saken, har vært veldig positive og engasjerte, sa han.

Han var raskt ute og la ut den nye innstillingen til behandling i planutvalget 19. mai på Facebook, og oppfordret andre til å engasjere. Han er skuffet over at det ikke blir en befaring i forkant av behandlingen, slik planutvalget normalt har.

«Innspill bør sendes planutvalgets medlemmer senest førstkommende mandag 18/5 kl. 1200», skrev Lundh, og fikk raskt svar fra flere engasjerte innbyggere på Østre Halsen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken