Nansets trener: – Det var greit å endelig få en avklaring

Nanset-trener Camilla Eid og Turntrener Daniel Torp synes det er fint å vite hva de har å forholde seg til framover.