Når Amalie skal motivere medelevene, kommer det fra hjertet: – Jeg var 17 år og trodde jeg skulle dø

– Jeg var 17 år og trodde jeg skulle dø. Det satte ting i perspektiv, sier Amalie Johansson Hammer. Hun leder Krafttak mot kreft på Thor Heyerdahl videregående skole i år. Alle i styret har hatt kreft i nær familie, og det gjør det ekstra viktig for ungdommene at mange engasjerer seg når de kommer rundt med bøssene nå på onsdag.