I siste kommunestyremøte holdt de fire mest taletrengte politikerne hele 71 innlegg til sammen, og i tillegg ba de om de ordet til replikker. I tillegg fremsettes til dels urealistiske forslag. Det er forståelig at det reageres på slikt misbruk av kommunestyrets og administrasjonens tid. Det fungerer som filibustertaktikk. En av de samme kommunepolitikerne bruker avisspaltene til overmål, og formaner kolleger pr. e-post.

Dette er en politisk arbeidsmåte som krever stor toleranse og tålmodighet fra resten av kollegiet. Selv om ambisjonen og budskapet er det beste, skades saken. Engasjementet er forståelig ut fra en overbevisning om at verden er på vei mot undergangen og trenger kursendring. Dette gjelder Lan Marie Berg i Oslo så vel som Knutsen i Larvik. Mange støtter behovet for endring, og noe godt er det i deres forslag. Men en leder som går så langt foran de som ledes, kan raskt miste påvirkningskraft og fremstå som komisk og useriøs. Det blir for mye strekk i laget.

Da har det beste blitt det godes fiende.