Gå til sidens hovedinnhold

Når hjemmearenaen ikke er trygg – hvor skal du dra da?

Norske soroptimister markerer oransje dager 25. november til 10. desember 2020, også i Larvik kommune.

FNs generalforsamling utpekte i 1999 den 25. november til den internasjonale dagen for eliminering av vold mot kvinner. Kvinneorganisasjoner verden over aksjonerer med «å farge verden oransje» i 16 dager fram til menneskerettighetsdagen 10. desember. Larvik soroptimistklubb markerer dagen hvert år. I 2020 er dagen ekstra viktig siden vi vet at mange tilbringer mer tid i hjemmet pga Covid 19. Og hvis hjemmet ditt ikke er en trygg arena, hva gjør du da?

Da Norge stengte ned på grunn av korona-pandemien i mars, ble hverdagen og hverdagslivet endret for svært mange av oss. Permitteringer i arbeidslivet medførte at inntektsgrunnlaget endret seg dramatisk for mange. Stengte skoler medførte pedagogiske utfordringer for både elever, foreldre og lærere. Helsepersonell fikk nye utfordringer og beboere i institusjoner ble i perioder strengt isolert.

Pandemien påvirket og påvirker oss alle i den forstand at vår bevegelsesfrihet ble begrenset, og at kontakt med hjelpe- og behandlingsapparat ble begrenset eller lukket helt ned. For barn og kvinner som lever under streng sosial kontroll eller i relasjoner med vold og overgrep, har situasjonen vært vanskelig. I denne tida er det viktig å vite at krisesentrene opprettholder sitt tilbud. De er ikke stengt.

I midten av mai meldte Dagsavisen at det har vært påfallende stille hva angikk henvendelser om vold i hjemmet både hos krisesentre og hos politiet. Seksjonssjef Hanne Finnanger kunne imidlertid fortelle at: «Vi ser en antydning til at sakene som kommer inn til oss nå, er mer alvorlige enn før. Det er snakk om grovere voldsepisoder. Vi har for eksempel hatt flere pågripelser de siste ukene.»

Regjeringen har siden 2007 anbefalt kommunene å utarbeide kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. I fjor høst kunne Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) rapportere at i underkant av halvparten av landets kommuner har fulgt oppfordringen og utarbeidet kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Larvik fikk sin plan i 2011: “Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 - 2015”.

Gjennom et hundreår har vi som verdens største organisasjon av yrkeskvinner drevet prosjekter for å bedre forholdene og skape vekst for spesielt kvinner og jenter. Larvik Soroptimistklubb har flere prosjekter med fokus på kvinners livsmestring og muligheter. Vi har bl.a prosjekter i Moldova og støtter en lokal soroptimistklubb der som har fokus på vold mot kvinner i sitt lokalsamfunn. Vi støtter også et prosjekt i Rwanda for å skaffe vann til en landsby, slik at kvinner og barn skal slippe å gå flere kilometer for å hente vann. Veien etter vann gjør kvinnene utsatt for både vold og overgrep.

I novembermørket blir bygninger og landemerker over hele landet belyst med oransje lys. Larvik Soroptimistklubb samarbeider med Bølgen og Svarstad Kirke og håper at dette oransje lyset kan være med på å rette fokuset mot det verdensomspennende problemet vold er.

Vold i nære relasjoner er aldri en privatsak.

Kommentarer til denne saken