Folkehelseinstituttet (FHI) vil unngå stengning av barnehager og skoler utover vinteren og våren. Løsningen er å anbefale unntak fra karanteneregler for ansatte i barnehage og skole. En forsker og spesialist i barnesykdommer hos FHI uttaler at man ikke kan holde skoler og barnehager åpne dersom lærere og øvrige ansatte skal i karantene hver gang de er i kontakt med noen som er smittet, noe de kommer til å være gjennom vinteren og våren. Han sier samtidig at alle unntak fra smittekarantenen gir økt risiko for smittespredning.

Det er et uttalt mål fra regjeringen at barn og unge skal skjermes så langt det lar seg gjøre. Derfor ble barn under 18 år unntatt fra smittekarantene tidligere denne uken, bortsett fra de som har husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære som er smittet. Dersom et barn har et søsken som er smittet, skal dette barnet i karantene med sin husstand med påfølgende testregime. Hvis det viser seg at barnet fra barnehagen også er smittet, regnes avdelingen barnet går i som øvrige nærkontakter. Dablir de ansatte anbefalt å teste seg på dag 3 og 7 etter nærkontakt med en smittet person. I perioden de ansatte skal teste seg settes de i fritidskarantene.

Barnehageansatte skal fortsette å gå på jobb hver dag dersom hurtigtesten de tar på morgenen er negativ. Når de kommer hjem skal de opptre som om de er i karantene. Denne varianten av karantene fremstår som svært inngripende, urettferdig og ikke minst ulogisk. Regjeringen bestemmer at ansatte i skole og barnehage skal gå på jobb og utsette seg for risiko, men regulerer fritiden deres ved å pålegge karantene. I praksis betyr det at barnehageansatte hver dag skal kunne være sammen med barn og voksne i barnehagen, men når den ansatte kommer hjem skal vedkommende ikke gjøre noe annet enn å være hjemme. De som bor sammen med en person som er satt i karantene, blir oppfordret til å droppe sosialt liv og fritidsaktiviteter i 10 dager. Ved å gå på jobb hver dag i denne periode utsetter de ansatte seg for smitterisiko, og kan potensielt smitte alle barn og voksne de er sammen med hver dag på jobb.

FHI mener at testing er bedre tiltak mot smitte enn karantene og stengte skoler. Gjennom de siste to årene har ansatte i barnehage og skole forholdt seg svært pliktoppfyllende til alle pålegg regjeringen har gitt under pandemien. I motsetning til helsepersonell har ikke ansatte i skole og barnehage kunnet beskytte seg mot smitte med munnbind og visir fordi det relasjonelle er det aller viktigste når man jobber med barn og unge. Tidligere ble det argumentert at barn ikke smitter på samme måte som voksne, derfor har ikke ansatte i barnehage og skole det samme behovet for beskyttelse. De samme argumentene ble ført i debatten om hvem som skulle få vaksiner først. Men med Omikron har dette endret seg. Nå ser vi en mutert variant som smitter mest blant barn og unge. Og den smitter raskt. Det er derfor helt uforståelig at det gis karanteneunntak for personer under 18 år når det er der smitten er størst.

Når FHI sin spesialist på barnesykdommer hevder at ansatte i barnehage og skole vil komme til å være i kontakt med smittede gjennom hele vinteren og våren, så kan man se for seg følgende scenario: De ansatte i barnehage og skole går på jobb hver dag og forholder seg til mange nærkontakter. Det opptrer smitte i barnegruppa eller klassen. De ansatte blir underlagt fritidskarantene og testes på dag 3 og 7. De ansatte og alle den ansatte bor sammen med mister muligheten til å disponere egen fritid i 10 dager. Parallelt med dette går den ansatte på jobb hver dag. Dette regimet kan de ansatte måtte forholde seg til mange ganger i løpet av vinteren og våren. En ansatt kan være ute av fritidskarantene etter 10 dager men settes i ny fritidskarantene ganske umiddelbart dersom det oppstår ny smitte i gruppa en av de første dagene.

Er dette noe vi som profesjon stilltiende skal godta?