Gå til sidens hovedinnhold

Når saker drukner i en sky av støy

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvor langt kan en politiker gå når han kritiserer administrasjonen i kommunen? Og ikke minst, hvor mye støy skal man lage når svarene man forventer ikke kommer? Den debatten går høyt i ØPs spalter om dagen og jeg vil tro den blir diskutert i Larvik kommune også.

Jeg tror alle som tar på seg et verv som politiker eller søker jobb som kommunedirektør er forberedt på at det kan bli tøffe tak. Den politiske tonen og debatten er ofte skarp og sånn skal det også være, fordi meningene er ulike og ideologien er forskjellig i de politiske partiene. I Larvik har det vært noen runder de siste årene på hvordan politikerne snakker til hverandre, sist når et kommunestyremøte i fjor endte i munnhoggeri, tårer og en brysk ordfører. Det er ikke første gangen, men når engasjementet blir stort og forskjellene store, kan det skje igjen. Det betyr ikke at det er greit, men det går an å forstå at det skjer.

Nå opplever vi at det er politikere som angriper administrasjonen og kommunedirektøren. Det er særlig Per Manvik (FrP) som er særdeles misfornøyd med den behandlingen han får og det han mener er manglende svar på spørsmål til administrasjonen. Manvik er oppgitt over kommunikasjonen med kommunedirektør Gro Herheim og får også støtte fra en erfaren politiker som KrFs Olaf Holm. Han er også kritisk til kommunedirektøren og sier i et intervju med ØP at «tilliten nå er tynnslitt.» Andre politikere, som Aps gruppeleder Elin Nyland, mener derimot det er riktig at administrasjonen setter klare grenser for hvordan politikere skal kommunisere med administrasjonen. Støyen økte faktisk etter et møte mellom Manvik og Herheim for kort tid siden, der Manvik mener løfter som ble gitt, ikke ble fulgt opp i ettertid.

Vi i ØP har fått ros, men også ris, fordi vi velger å skrive om kritikken som Manvik står i spissen for. Jeg har sett at noen mener at vi er Per Manviks megafon og at vi ukritisk lar han fortsette tiradene sine mot kommunedirektøren i spaltene våre. Jeg mener at dette er en selvfølgelig ting å skrive om fordi det er oppsiktsvekkende at en sentral politiker i Larvik, og gruppeleder for et parti, er så sterk i kritikken mot den øverste lederen i administrasjonen. Han får også støtte fra andre politikere som riktig nok bruker litt andre ord. I tillegg har vi selvfølgelig snakket med folk som har andre meninger enn Manvik i sakene våre, slik det skal være.

Manvik har uten tvil en særdeles direkte tone og pakker ikke inn meningene sine, det kan være forfriskende, men samtidig er det til å forstå at særlig ansatte i Larvik kommune kan føle det svært belastende når en så sentral politiker bruker slike ord på å beskrive den jobben de gjør. Det er klart det gjør noe med en ansatt hvis en politiker mener de gjør en dårlig jobb. Når støyen blir stor, kan det også føre til at andre kvier seg for å delta i debatten fordi man ikke klarer debattformen som er valgt.

Det er derfor synd at en viktig sak drukner i en sky av støy og dårlig dialog. Når Manvik snakker om hvordan plan og byggesak i kommunen fungerer, er det også en sak som flere politikere fra andre partier stiller seg bak. Kommunestyret vedtok i desember at kommunedirektøren skulle forberede en sak der hun foreslår forbedringer i plan- og byggesak med vekt på «forutsigbarhet, effektivitet, kompetanse, dialog, og realistiske samhandlingsmøter med tiltakshavere og brukere.» Forslaget fikk støtte fra Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, BedreLarvik og Kristelig Folkeparti, altså et bredt politisk flertall. Den jobben må det være vanskelig for administrasjonen å sette i gang når kommunedirektøren også på svare på ramsalt kritikk, gang etter gang, mens arbeidet pågår.

En debatt som er full av støy, tar ofte oppmerksomheten bort fra selve saken. Og tjener det egentlig saken som politikerne har vedtatt?

Jeg mener dessuten at kommunedirektør Gro Herheim har rett når hun påpeker det skillet som skal være mellom administrasjon og politikere. Gro Herheim svarer ØP at «kommunestyret er vårt styre og våre arbeidsgivere» og «det er også bakgrunnen for at jeg som kommunedirektør ikke vil drøfte synspunkter vårt kommunestyre og folkevalgte har i pressen ytterligere, men ta styringsdialogen i folkevalgt organ.» Herheim skriver også at «henvendelser som etter sitt innhold ikke er spørsmål, men føringer, anførsler eller pålegg angående en bestemt saksbehandling skal ikke fremsettes for administrasjonen, da dette bryter med lovregulert ansvarsdeling mellom politikk og administrasjon.» Jeg tolker også svaret på denne måten: Det er viktig at alle folkevalgte behandles korrekt, likt og rettferdig.

Det er et kjedelig og byråkratisk svar som Herheim gir. Jeg vil også tro at det er ansatte i kommunen som er fortvilet fordi de ikke blir forsvart mer utad av topplederen sin når kritikken kommer Likevel gjør Herheim det hun må gjøre, hun følger boka og tar ikke en åpen strid med folkevalgte. Det er nok lurt, for hvis en kommunedirektør bryter spillereglene administrasjonen skal ha mot politikerne, er det ikke sikkert hun kan bli sittende så lenge i jobben sin.

Så legger jeg merke til at det er uenighet om hvordan kommunikasjonen skal skje, blant annet skriver tidligere justisminister Anders Anundsen godt om dette i et annet innlegg i ØP. Det er også verdt å få med seg.

KS skriver i sin veiledning at «administrativ og politisk ledelse bør arbeide aktivt for å opprettholde en klar rolle- og ansvarsfordeling mellom folkevalgte og administrasjonen. Administrasjonssjef og ordfører bør jevnlig gjøre rede for hvordan ulike deler av administrativ og politisk ledelse opprettholder en klar rolle- og ansvarsfordeling i praksis.»

Den redegjørelsen er det vel all grunn til å sette på sakskartet i et kommunestyremøte i Larvik ganske snart. Støy kan være effektivt, men kan også forsinke prosesser og føre til at forandringene ikke kommer så fort som man ønsker.

LES OGSÅ:

Skal Manvik få fort­set­te med saks­be­hand­ling – før han er po­li­ti­ker?

Klinsj mellom ordføreren og Manvik: «Et utslag av en ukultur som har vokst fram i Larvik kommune over tid»

Fullstendig oppgitt over kommunedirektøren: – Nå svarer hun meg ikke lenger verken på sms eller e-post

Kommentarer til denne saken