Larvik kommune har opp gjennom årene lagt ned mye ressurser i planlegging, ikke minst i planer om befolkningsvekst og arealbruk. Store ambisjoner og mange ord, uten ønsket effekt. Det skyldes administrative anbefalinger og politiske beslutninger som har vært uten nødvendig forankring i faktisk etterspørsel. Nå er kommunen på nytt i gang med store planprosesser.

Markedet ønsket:

• Leiligheter, sanering, fortetting, nybygging i by- og bygdesentra.

* Kontormuligheter nær E18, samt i et definert sentrum.

• Forutsigbare planer.

Markedet ble tilbudt:

• Boligbebyggelse i bilkrevende områder, uvilje mot fortetting i sentrum.

• Handel- og kontorarbeidsplasser i sentrum, ikke langs E18.

• Politisk støy rundt høyder, utnyttelsesgrad, parkering, kollektivtilbud, etc.

Den ideale samfunnsplanleggingen ga et gap mellom tilbud og etterspørsel som førte til at:

• Private arbeidsplasser kom i Sandefjord og Tønsberg.

• Handelen havnet på Øya / Nordby / Nordbyen.

• Villaer / gårdsbruk ble bolig for eldre for lenge.

• Barnefamilier fikk ikke kjøpe villaer som ønsket.

• Larvik fikk liten tilvekst og aldrende befolkning.

De som er i bevegelse flyter dit tilbudet er best. Når skal Larvik lære «Never argue with the market»?