SISTE: Meklingen mellom NHO, LO og YS-forbundene har ført fram. Storstreiken, som kunne omfattet inntil 200.000 ansatte, er unngått.

– Vi har arbeidet over flere dager og videre utover natten og fram til nå, og på basis av partenes vilje til å samarbeide og lete etter løsninger på til dels kraftig motstridende interesser, lyktes å komme fram til et grunnlag for at jeg har lagt fram et forslag som begge parter har anbefalt. Det går nå til uravstemning, sa riksmekler Nils Dalseide klokken like før 15.30 søndag ettermiddag.

– Dermed blir det ingen konflikt i forbindelse med det samordnede oppgjøret våren 2018, konstaterer han.

------------------

Fjorten timer på overtid i forhandlingene mellom NHO og LO/YS, er det kommet meldinger om at Riksmekleren har gitt partene en skisse til løsning.

Det melder både VG og Frifagbevegelse i 14-tiden søndag. Partene i meklingen i privat sektor skal ha fått en skisse til løsning på bordet. Løsningen innebærer ifølge VG en ramme på om lag 2,8 prosent – én krone i generelt tillegg og to kroner og femti til lavtlønte uten lokal forhandlingsrett, skriver avisa.

Andre viktige moment i skissen er at LO skal ha fått gjennomslag for at tre milliarder kroner fra konfliktfondet skal komme de såkalte sliterne til gode fram til 2023. LO skal derimot ikke ha fått gjennomslag for endringer i Obligatorisk tjenestepensjon (OTP), men partene skal ha blitt enige om at AFP skal utredes.

Skissen er nå til vurdering hos NHO og LO, skriver VG.

En lang natt

Meklerfristen for NHO og LO/YS ble satt til midnatt natt til søndag. Samtidig sto til sammen 35.000 av LOs og YS' medlemmer i fare for å bli tatt ut i streik fra søndag morgen klokken 6 hvis partene ikke ble enige.

Forhandlingene er søndag fjorten timer på overtid. Riksmekler Nils Dalseide møtte pressen ved midnatt og var da forsiktig optimist.

LES OGSÅ: Eva er landets wienertoast-dronning

– Jeg mener det er mulig, men det forutsetter jo bevegelse. Jeg mener det ikke er uløselige temaer. Men det er partene som må velge mellom det som ligger på bordet og hva de kan få ut av en konflikt. Det er deres valg, sa Dalseide.

Siden midnatt har det ikke kommet noen offisiell informasjon fra forhandlingsbordet. En kilde tett på forhandlingene opplyste til NTB søndag formiddag at forhandlingene har gått tregt, men at partene er innstilt på å finne løsninger.

Sakene det strides om i oppgjøret er AFP, tjenestepensjon, lønn og krav knyttet til reise, kost og losji for arbeidere som blir sendt på oppdrag. Mye tyder på at partene er på bølgelengde når det gjelder lønnskravene, men AFP og tjenestepensjon er et område hvor de står langt fra hverandre.

LES OGSÅ: Slik kan streiken ramme Larvik

Brudd vil føre til storstreik

Meklingen har pågått siden onsdag. Fører ikke meklingen fram, kan vi opplevde den største streiken i Norge på 18 år.

Særlig streikeuttaket i transportnæringen vil slå kraftig ut allerede fra første dag. Og ytterligere 200.000 medlemmer kan havne i streik hvis streikeuttaket blir utvidet.

For allmennheten er det kanskje innen transportsektoren at konsekvensene uiddelbart vil bli merket mest. I tillegg til busslinjer i og rundt store byer som Oslo, Drammen, Sandnes og Stavanger blir en rekke ferjesamband berørt.

LES OGSÅ:  Faren til Knut var en god kusk og vant mye i Danmark. I år er det 100 år siden han laget Norges første travbane