Konsernet SpareBank 1 BV hadde et resultat av ordinær drift før tap på 613,0 millioner kroner (342,6). Resultat etter skatt ble 508,7 millioner (307,7), går det fram av styrets rapport.

Store synergieffekter

Fusjonen med Sparebank 1 Nøtterøy – Tønsberg, som ble gjennomført fra 2. januar i fjor, har gitt synergieffekter på ca. 38 millioner kroner.

Synergieffekter ble tatt ut i ut i 2017, fortsetter i 2018 og vil være fullt innfaset fra 2019.

I samsvar med konsernets vekststrategi investeres det i løpet av 2017 og 2018 i ny kompetanse, utvikling av eksisterende kompetanse, samt nye digitale løsninger i størrelsesorden 20 millioner kroner.

LES OGSÅ: DNB gjør endringer: – Vi ser at noen aldri kommer til å bli digitale

– Etter svak vekst i norsk fastlandsøkonomi de siste årene, ser det nå ut til at de økonomiske utsiktene er gode i våre markedsområder ved inngangen til 2018, skriver styret, som forventer at utlånsveksten innenfor både person- og bedriftskundemarkedet vil ligge noe over forventet markedsvekst i 2018. Det forventes et godt resultat også i 2018.

Vekst og investeringer

For å møte kundens behov skal konsernet fortsette sin vekststrategi, og investere i ny kompetanse, utvikling av eksisterende kompetanse, og altså nye digitale løsninger i tiden fremover, sier administrerende direktør i Sparebank 1 BV, Rune Fjeldstad.

– Et godt resultat gir oss muligheten til å være en enda sterkere støttespiller for vekst på de stedene vi er representert, sier Fjeldstad.

LES OGSÅ: – Wow, så kult. Bidrar vi virkelig med så mye?

– Det er helt avgjørende for oss med gode resultater, for å kunne ha midler til å utvikle oss videre og vokse i takt med kundenes behov. Gjennom gode resultater kan konsernet være en aktiv medspiller i lokalsamfunnene, gjennom attraktive produkt- og tjenestetilbud innenfor bank, eiendomsmekling og økonomi/regnskap. Vi kan støtte gode allmennyttige formål, samt sørge for å ha den kompetansen som kreves for å bidra, både når det gjelder nærings- og boligutvikling.

Støtter idrett og kultur

Konsernet delte nylig ut til sammen 8,3 millioner kroner til ulike tiltak innen idrett og kultur i nærmiljøene.

2017 ble et innholdsrikt år for SpareBank 1 BV-konsernet, og startet med fusjonen med SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg. Deretter ble det åpnet to nye lokalkontorer i henholdsvis Holmestrand og Lier.

SpareBank 1 BV er nå representert på ti forskjellige steder: Larvik, Sandefjord, Nøtterøy, Tønsberg, Horten, Holmestrand, Kongsberg, Drammen, Nedre Eiker og Lier. I tillegg ble det åpnet nytt hovedkontor i Tønsberg ved starten av året.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi sammen har klart å skape et så godt resultat i et krevende fusjonsår, sier administrerende direktør Rune Fjeldstad, og roser de ansatte.

LES OGSÅ: Nytt gratis tilbud for unge i Kongegata - nå har de lyst til å utfordre foreldrene

– Vi har også fått mange nye kunder, både på person- og bedriftsmarkedet.