Her har de lånt ut lokalene, men håper på en langsiktig leietaker

Megler Lars Tveit har hatt flere visninger og interesserte i de store lokalene der konkurs-selskapet Knupp holdt til. Men så langt er det ingen avtale.