Mobbes syke

Isolasjon eller andre overgrep på arbeidsplassen reduserer kroppens evne til å frigi energi og gir derfor klare fysiske plager.

Isolasjon eller andre overgrep på arbeidsplassen reduserer kroppens evne til å frigi energi og gir derfor klare fysiske plager. Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Mobbing på jobben kan gi klare fysiske plager, i tillegg til de psykiske skadene.

DEL

(Siste) Årsaken er at sjikane, sosial isolasjon eller andre overgrep på arbeidsplassen reduserer kroppens evne til å frigi energi fra depotene.

Det viser en ny undersøkelse som er gjennomført av blant andre førsteamanuensis Annie Høgh fra Institut for Psykologi på Københavns Universitet og professor Åse Marie Hansen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark, skriver Forskning.no.

Effekten kan være den samme som ved posttraumatisk stress.

– Studien bekrefter mistanken om at mobbing ikke bare stresser kroppen psykisk, men også fysisk, ved å hemme kroppens evne til å starte produksjonen av stresshormonet kortisol om morgenen, sier Åse Marie Hansen til Videnskab.dk.

Hun mener oppdagelsen er bekymringsfull fordi kroppen trenger kortisol for å kunne frigi energi fra lagrene av fett og glukose.

– Konsekvensen kan være at mobbeofferet ikke får dekket sitt daglige energibehov og dermed blir ute av stand til å løse hverdagens oppgaver, sier Annie Høgh.

Forskerne gjennomførte en spørreskjemaundersøkelse av 1010 medarbeidere fordelt på 55 danske arbeidsplasser. Spørreskjemaet skulle kartlegge om den enkelte medarbeideren hadde opplevd mobbing, hadde mobbet andre eller hadde sett andre gjøre det siste halvår.

Deltakerne ble forelagt følgende definisjon:

«Mobbing er ansatte som blir utsatt for negative eller angripende handlinger, som gjentas over en betydelig periode, og som medarbeideren har problemer med å forsvare seg imot.»

Deltakerne ble deretter bedt å bedømme hvert spørsmål på en skala fra 1 til 5 (1 = aldri, 2 = nå og da, 3 = månedlig, 4 = ukentlig, 5 = daglig).

Hvis deltakerne mente de ble mobbet, skulle de angi hvor lenge det hadde foregått.

Forskerne tok også tre spyttprøver fra hver av medarbeiderne. To av prøvene ble samlet inn med en halv times mellomrom om morgenen, mens den siste ble tatt om kvelden.

Ut fra deltakernes besvarelser kunne forskerne undersøke:

Om personen har vært utsatt for mobbing

Hvilken form for mobbing det i så fall var snakk om (sosial isolasjon, sjikane, intimiderende oppførsel, kritikk av arbeid)

Graden av psykisk stress

Graden av fysisk stress målt via spyttets innhold av stresshormonet kortisol

Målingene viste at alle former for mobbing både kunne framprovosere fysiske stressreaksjoner i form av lavere konsentrasjoner av kortisol, samt psykiske stressreaksjoner som for eksempel motløshet, depresjon, angst og en tendens til å trekke seg inn i seg selv. (ANB)

Her kan du lese mer om mobbing og fysiske plager

Artikkeltags