Får trolig flytte fabrikken til ny tomt – kan bety dobling av antall ansatte

TS-Elementer har produsert ferdighuselementer på Holmejordet mellom Larvik og Stavern siden 2006. Nå har de vokst ut av sine lokaler og bedt administrasjon og politikere om hjelp til å finne ny plass for sin produksjon.