Det er en sammenheng mellom nærings- og klimapolitikken. Det forstår Venstre. Derfor er det viktig med et sterkt Venstre, et miljøparti med næringsvett som heller sitter ved bordet enn skriker på gangen.

Klimaaktivistene er ikke lenger bare ullgenserkledde raddiser. De er næringslivsledere, gründere, studenter og helt vanlige forbrukere. Klimakampen er ikke en kamp mot næringslivet, men for et grønt næringsliv.

Det er klart at vi må bruke skatte- og avgiftssystemet for å gjøre det dyrere å forurense og lettere å ta grønne valg. Vi må imidlertid ikke skatte i hjel bedriftene. Skattetrykket bør ikke økes, men innretningen bør bli grønnere.

Det sistenæringslivet trenger på veien ut av pandemi og midt i det grønne skiftet er frykten for å tape eksportinntekter. Hadde vi sagt opp EØS-avtalen, hadde 290.000 arbeidsplasser stått på spill. Derfor kommer vi aldri til å skape usikkerhet rundt EØS-avtalen.

Det er ikke tvil om at staten har en rolle å spille i å skape betingelsene som får ned utslipp. Det vi ikke trenger er 70-tallets statlige industripolitikk som Ap og SV går til valg på, der statlige selskap skviser private småbedrifter.

Vi må gjøre mer for småbedriftene. De er motoren i økonomien og skaper to tredjedeler av alle nye arbeidsplasser. I løpet av krisen har rekordmange startet for seg selv. Vi må ta vare på disse spirene og gi dem muligheten til å vokse.

Hvis du vil gi din stemme til et parti som alltid sitter ved bordet når beslutningene blir tatt, og som klarer å se at god næringspolitikk og klimapolitikk er to sider av samme sak - så er Venstre ditt valg.