Rehabilitering må prioriteres for personer med MS
En spørreundersøkelse gjennomført av MS-forbundet viser at 40 % av våre medlemmer ikke har fått tilbud om rehabilitering. Det er store geografiske forskjeller. Tilbudet er ikke godt nok verken i kommuner eller i spesialisthelsetjenesten.
Multippel sklerose (MS) kan gi ulike symptomer og funksjonsnedsettelser. Personer med MS er avhengig av tverrfaglig rehabilitering for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsnivå.
Regjeringen startet i 2017 på en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering som skal være ferdig i år. Dessverre viser en oppsummering halvvegs i opptrappingsperioden at færre får rehabilitering, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten. Opptrappingsplanen virker mot sin hensikt. MS-forbundet er svært bekymret for dette.
 

Unge mennesker
MS er en betennelsessykdom i hjernen og ryggmargen som kan oppstå i alle aldre, men vanligvis mellom 20 og 40 års alder. Ofte starter sykdommen tidlig i 20-årene. Enkelte barn får også MS. I Norge er det ca. 12 000 personer som har MS, derav 70 % kvinner.
MS er den somatiske sykdommen som hyppigst fører til at unge voksne blir uføre i Norge. Halvparten av alle med MS er helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Tverrfaglig rehabilitering kan utgjøre forskjellen på om den enkelte kan delta i arbeidslivet eller ikke. MS-forbundet synes det er et paradoks at det satses så lite på dette feltet, da det betyr mye både for enkeltmennesker og for samfunnsøkonomien.
 

Behandlingsreiser til varmt klima
MS er i dag ikke innenfor ordningen for behandlingsreiser til varmt klima, til tross for at forskning allerede i 2009 viste at personer med MS har god effekt av rehabilitering i varmt klima. Særlig gir varmen god langtidseffekt. Kostnadene ved rehabilitering i utlandet er langt lavere enn i Norge og den vil frigi plasser i spesialisthelsetjenesten.
MS-forbundet mener at ordningen med behandlingsreiser til varmt klima må omfatte alle diagnoser som har god effekt. Dagens ordning gir en urettferdig fordeling, og vi mener den bør revideres
MS-forbundet etterlyser ny opptrappingsplan for rehabilitering.
Politikere både lokalt og sentral må ta et krafttak for rehabilitering. Dagens opptrappingsplan har ikke fungert.