17. mai er den store festdagen – med forventninger og tradisjoner, jubel og fest fra tidlig morgen til sein kveld. Festpyntede barn, norske flagg, pølser og is, er sterkt forankret i våre mentale bilder av dagen. Vi liker å snakke om 17. mai som barnas dag.

Men det er også en dag som forener barnas fest med de voksnes fest.. Det er vi voksne som må legge premissene - velge hva slags fest det skal bli – både for barn og voksne.

Mange tradisjoner knyttet til nasjonaldagen – også alkohol. De fleste vil mene at å drikke alkohol til frokost er noe man forbinder med misbruk. Likevel blir sjampanjefrokost framstilt som trendy og normalt. En kunne ramse opp mange flere drikketradisjoner knyttet til 17. mai-feiringen.

Rett før fjorårets 17. mai meldte Vinmonopolet om dagsrekord med om lag en million solgte liter. På det meste gikk det 140.000 liter i timen den 16. mai. Med mindre flere tenker seg om, er det trolig at omsetningen av alkohol før nasjonaldagen vil være skyhøy i år også.

For mange gjør dette 17. mai til en vanskelig dag. Derfor er det viktig at vi gjør gjennomtenkte og bevisste valg. I undersøkelser svarer oppimot hvert femte barn eller ungdom at de opplever voksnes alkoholbruk som ubehagelig eller vanskelig. Jo yngre barn det er snakk om, desto større oppleves problemet (Ipsos). Imidlertid er det likevel slik at mange voksne ikke oppfatter sine egne vaner som særlig problematiske.

Det er lett å mene at egne drikkevaner verken påvirker egne eller andres barn. I realiteten er det snarere slik at vi påvirker hverandre både direkte og indirekte gjennom hvordan vi snakker om alkohol og hvordan vi drikker. Slik er vi med på å skape sosial aksept og legge til rette for å drikke i nærvær av barn – og det blir vanskeligere å sette grenser for dem som sliter med alkohol.

Det er nok ofte slik at alle vet hvem «Jeppe» er og at han drikker for mye ved mange anledninger. Likevel gjør en lite for at «Jeppe» skal drikke mindre. Den enkelte kan derfor bidra til enten å åpne opp for drikking eller å ta alkoholfrie valg. Gjennom bevisste valg kan vi styrke normen for at barn skal ha edru voksne rundt seg.

Barn lærer av og tar etter sine foreldre, også deres drikkevaner. Barna fortjener en trygg og trivelig nasjonaldag som gir gode minner, så la oss vise dem at det er helt naturlig og familievennlig å ta alkoholfrie valg. Det er erfaringer de tar med seg videre i livet. Vi i IOGT vil at det skal være lett å ta rusfrie valg.

Til lykke med dagen!