Sjelden fuglefangst ved Mølen i Larvik

Godt fornøyd: Karl Petter Gade har merket arten tidligere, men aldri tre på samme dag. Foto: Geir Eriksen.

Godt fornøyd: Karl Petter Gade har merket arten tidligere, men aldri tre på samme dag. Foto: Geir Eriksen.

Artikkelen er over 4 år gammel

Ringmerket tre gulbrynsangere tirsdag.

DEL

Gulbrynsangeren (Phylloscopus inornatus) har med flere ganger blitt både observert og ringmerket i Larvik. Tre merkede eksemplarer på samme dag hører imidlertid til sjeldenhetene.

– Jeg har vært med å merke arten her tidligere, men ikke tre stykker på samme dag. Det var utrolig morsomt å få være med på, sier pensjonist og feltornitolog Karl Petter Gade til Østlands-Posten.

– Jeg lå her i natt og lokket på den, blant annet ved å spille sangen dens over høyttaler, og fikk lønn for strevet i dag, forteller han.

Klar: Ferdig ringmerket, og klar til å fortsette ferden videre.

Klar: Ferdig ringmerket, og klar til å fortsette ferden videre. Foto:

Hekker ikke i Norge

Gulbrynsangeren er en sibirsk hekkefugl, og er aldri påvist hekkende i Norge. Den hekker fra Petsjora og Ural østover gjennom hele Sibir. Hekkeområdet har ekspandert vest for Ural de siste tiårene, og fuglen overvintrer vanligvis i det sørøstlige Asia.

– Den skal være observert hekkende også i Finland i de senere år, men ikke i Norge, sier Gade, som klarte å fange de tre eksemplarene i nett ved Mølen ornitologiske stasjon, og ringmerke dem, sammen med fotograf Geir Eriksen.

– Fuglens vanlige trekkrute er sørøstover, men de senere årene har man stadig oftere sett at eksemplarer trekker motsatt vei. I år er det observert flere fugler i blant annet Lofoten og på sørvestlandet, forteller han.

Fanget i nettet

Fanget i nettet Foto:

Vet ikke hvorfor

Hvorfor fuglene trekker motsatt vei enn det de biologisk sett er programmert til å gjøre er uklart.

– Årsaken til at den trekker motsatt vei vet man ikke, men det er i alle fall sikkert at det skjer stadig oftere, sier Karl Petter Gade.

– De eksemplarene vi merket fortsetter trolig feil vei, og havner kanskje et sted på Jæren, sier Lars Petter Gade.

Her merkes fuglen

Her merkes fuglen Foto:

Liten fugl

Gulbrynsanger er en fugleart i sangerfamilien. Hovedfarger som løvsanger, grågrønt iblandet gult. Har to lyse tverrbånd på vingen og en tydelig gul stripe over øyet. Den er litt mindre enn løvsangeren, og kan tidvis opptre sammen med fuglekonge, gransanger og meiser.

(kilde: Store Norske Leksikon og birdlife.no).

Gulbrynesangeren er for øvrig valgt til kommunefugl for Utsira kommune, der fuglen ofte blir observert sent på høsten.

Artikkeltags