Vi tror at vi går hånd i hånd med Anders Faugstad Mæland og Naturvernforbundet i vår målsetting om å gjøre deler av naturen best mulig tilgjengelig for allmennheten. Men det fremstår ikke slik i hans omtale av kyststien i Brunlanes som et skrekkeksempel, i hans kommentarer i ØP i forbindelse med skogbrannen på Farris Panorama.

Så litt nyansering av saken synes nødvendig. DNT har som primæroppgave å få flest mulig mennesker ut og oppleve norsk natur. Til glede og nytte. Derfor merkes, skiltes og tilrettelegges det for å nå dette målet. All slik tilrettelegging skjer i samråd med grunneier og myndighetene og hensyntatt naturen. Utenom våre tilrettelagte løyper finnes det ubegrensede muligheter for folk å gå i umerkede stier, tråkk og veier i skog og utmark.

I vårt nærområde ble kyststien i Brunlanes etablert i 1991 som den første i sitt slag i landet. Den er planlagt av Larvik kommune med godkjenning av grunneiere og tilrettelagt etter nasjonale regler av Larvik og omegns turistforening (LOT). Vi har 30 års erfaring for at folk ferdes der på en skånsom måte. Slik vi opplever ferdselen, kommer stort sett en til to turgåere gående sammen, eller kanskje en hel familie. Det er ikke slik at horder kommer stormende gjennom løypa! Dog et hederlig unntak «Jentene på kyststien» – på sin årlige vandring, en gang i året!

Jeg ønsker at Mæland dokumenterer hvilken uopprettelig skade turgåerne forårsaker. For slik vi, og flere med oss erfarer, lider ikke dyre- eller plantelivet av den ferdselen som er der. Dyrelivet har tilpasset seg og menneskene tar hensyn.

På våre vandringer har vi derimot registrert ivrige fugletittere, jegere og naturvernere mye tettere på dyrelivet enn de aller fleste turgåere. Men også de må vi tro tar hensyn til dyrelivet!

Uten merkede og skiltede stier ville vi oppleve at turgåere, og andre, gikk der de sjøl fant det for godt. Og muligheten for å forstyrre dyrelivet, planter, dyrket mark og kanskje en og annen hytteeier, ville vært merkbart større.

Vern om og ta vare på kyststien, og fremfor alt, bruk den! Kyststien vår er valgt til en av landets mest attraktive turstier – ikke uten grunn – alle forhold tatt i betraktning.