Oppslaget i Østlands-Posten om vindkraftplaner midt i fugletrekket utenfor Larviks-kysten har skapt noen misforståelser, som vi gjerne vil oppklare.

For det første er det mange gode grunner til at etablering av vindkraftverk midt i fugletrekket utenfor Mølen virker å være en svært dårlig idé. Vi vil derfor på det sterkeste advare mot dette prosjektet, og forventer at grundige miljøkonsekvensutredninger vil vise hvor uaktuelt akkurat dette området er for kraftutbygging, særlig av hensyn til trekkfugl.

Vi oppfordrer også vindkraftbransjen til å være mer kreative i sin leting etter aktuelle steder for etablering av vindkraft til havs. Plassert rett, kan havvind gi et verdifullt energitilskudd, men feilene fra landvind må ikke overføres til havs.

I artikkelen ble lokallagsleder Mæland sitert på at «olje og gass ville vært bedre». Uttalelsen betyr ikke at Naturvernforbundet støtter ny olje- og gassutvinning, men var et uheldig valgt uttrykk for hvor latterlig dumt det vil være å plassere vindturbiner akkurat i dette fugletrekket. Vi beklager upresisheten.

Når det gjelder kjernekraft, er også Naturvernforbundet sin politikk krystallklar: Vi ønsker ikke kjernekraftverk i Norge, noe som sist ble vedtatt på vårens landsmøte. Det er fritt fram for egne meninger i Naturvernforbundet, men politikken er klar, og det tenker vi er viktig å vite for Østlands-Posten sine lesere.

Naturvernforbundet har laget sitt eget veikart for omstilling av Norge til et fossilfritt samfunn innen 2040, og viser i denne rapporten hvordan det er mulig gjennom storsatsing på energisparing, utfasing av oljeindustrien, mer effektiv bruk av eksisterende kraftressurser, og svært begrenset ny kraftutbygging, og ingen kjernekraft.