Nav har bedt ansatte jobbe hjemmefra igjen

I vår jobbet svært mange fra hjemmekontor, også Nav-ansatte. Onsdag bestemte Nav i Larvik at hjemmekontorene igjen skulle tas i bruk.