Gå til sidens hovedinnhold

Larvik har lavest ledighet i Vestfold

Artikkelen er over 2 år gammel

Ved utgangen av november var det registrert 3457 helt ledige i Vestfold, én prosent flere enn i fjor. Ledigheten utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken mot 2,3 for landet. Larvik ligger lavest av Vestfold-kommunene med to prosent ledighet.

En årsak til økningen i arbeidsledigheten er at arbeidsmarkedstiltakene er trappet ned med 28 prosent, sier fylkesdirektør Terje Tønnessen. Bruttoledigheten, som inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak, er 5 prosent lavere enn for et år siden. Dette skriver NAV Vestfold i en pressemelding.

Økning i helsesektoren

I helsesektoren øker ledigheten med 21 prosent. Det er hovedsakelig pleie- og omsorgsarbeidere som rammes, mens ledigheten blant sykepleierne synker. Andre som rammes av økt ledighet er ansatte innen barne- og ungdomsarbeid, butikk- og salgsarbeid og i serviceyrker. Størst reduksjon i ledigheten finner vi blant ingeniør- og ikt-fag med 35 prosent. Også i bygg og anlegg og industri er det reduksjon i ledigheten.

Les også: Nå står NAV- lederen i Larvik på søkerlisten til direktørjobb et helt annet sted

Økt ungdomsledighet

Til sammen er det 916 helt ledige under 30 år, ni prosent flere enn i fjor. Størst reduksjon i ledigheten er det for gruppen 60 år og over med seks prosent. Ledigheten for kvinner øker med sju prosent, mens ledigheten blant menn er redusert med tre prosent.

Stor geografisk spredning

Det er forholdsvis store forskjeller på ledighetsnivået i Vestfold. Høyest ledighet er det i Horten med 3,8 prosent og lavest i Larvik og Re med 2,0 prosent. Ledigheten øker mest i Svelvik og Færder med henholdsvis 14 og 13 prosent. Av bykommune er det økt ledighet i Horten og Tønsberg, mens de øvrige viser reduksjon.

Les også: Colab Larvik bidrar til at mennesker og bedrifter lykkes

Høy andel langtidsledige

1033 personer har gått sammenhengende ledig i et halvt år eller mer. Det utgjør 30 prosent av de ledige, et nivå som har holdt seg stabilt de siste månedene. Mange yrkesgrupper har større utfordringer enn andre med å finne nytt arbeid. Høyest andel langtidsledige finner vi blant ingeniør- og ikt-fag med 43 prosent. Dette til tross for at denne gruppen har størst reduksjon i ledigheten, heter det i pressemeldingen.

Les også: Merethe Linea (46) føler at NAV straffer henne for å ville jobbe

Mange ledige stillinger

For november ble det registrert 1082 ledige stillinger, en økning med 15 prosent fra i fjor. Økningen er størst for meglere og konsulenter med 59 prosent. De fire siste månedene har det vært en økning i etterspørselen etter arbeidskraft med 22 prosent. De fleste yrkesområdene har nå økt behov for arbeidskraft, sier Tønnessen.

Kommentarer til denne saken