– Det følger med noen forpliktelser for å motta penger fra det offentlige

Artikkelen er over 1 år gammel

Nav-leder Ulf Pedersen mener de strekker seg langt i møte brukernes behov, men peker på at etaten ikke kan vite når eksempelvis husleia ikke blir betalt, slik som i Bjørn Stian og Peders tilfelle.