– En skjenkebevilling skal være lett å få, men også lett å miste

Mye å gjøre: Fra høsten er Høyres Marie Offenberg fast medlem av Larvik kommunestyre, leder av Kontrollutvalget for alkoholomsetning og medlem av Planutvalget og Miljø- og teknikkomiteen.foto: roger W. Sørdahl

Mye å gjøre: Fra høsten er Høyres Marie Offenberg fast medlem av Larvik kommunestyre, leder av Kontrollutvalget for alkoholomsetning og medlem av Planutvalget og Miljø- og teknikkomiteen.foto: roger W. Sørdahl

Artikkelen er over 2 år gammel

Hun får litt å pusle med framover, Høyres Marie Offenberg. Nå blir hun fast representant i Larvik kommunestyre og medlem av tre viktige og tidkrevende utvalg. Blant annet er hun ny leder av Kontrollutvalget for alkoholomsetning.

DEL

– Men det blir bare moro, mener Marie Offenberg. – Nå får jeg muligheten til å påvirke larvikssamfunnet direkte og være med på utrette noe viktig.

Og det er det liten tvil om. Da Bendik Rød Karlsson valgte å flytte til Oslo i jobbsammenheng, kom vararepresentanten Offenberg inn som fast medlem i Larvik kommunestyre og dessuten tok hun over stillingen som leder av Kontrollutvalget for alkoholomsetning. Fra før av var hun medlem av Planutvalget og nå blir hun dessuten fast medlem av Miljø- og teknikkomiteen. Ikke så rent lite å stelle med med andre ord, og det i tillegg til at Marie Offenberg driver sitt eget firma innen bedriftsrådgivning.

– En må være glad i å lese. Det er sikkert. Det er ikke så rent små dokumentbunker vi må sette oss inn i foran hvert møte i de forskjellige komiteene, men jammen er det interessant også. Vi som politikere har jo store muligheter til å påvirke og det setter jeg pris på. Dessuten er jeg jo litt heldig som driver mitt eget firma og kan styre mye av hverdagen min selv, sier Marie Offenberg.

Leder alkoholpolitikken

Bendik Rød Karlsson var leder av Kontrollutvalget for alkoholomsetning i Larvik og da han valgte å flytte til Oslo, ble denne stillingen ledig. Den tilfalt Marie Offenberg etter at Høyres gruppeleder foreslo henne.

– Jeg må jo si det var litt av en ære å bli spurt, for det var ingen selvfølgelighet. Jeg svarte ja med en gang for dette er en komité som mange har synspunkter på og som gjør et meget viktig arbeid i lokalsamfunnet.

En av de viktigste oppgavene i kontrollkomiteen er å gi alkoholbevillinger eller eventuelt ta dem fra skjenkesteder som bryter bestemmelsene.

– Og jeg kommer til å jobbe etter Høyres og Bendik Rød Karlssons retningslinjer: En alkoholbevilling skal være lett å få, men også lett å miste hvis reglementet blir brutt. Det å miste en alkoholbevilling får ofte store konsekvenser for en bedrift, så her må en trå varsomt. Men samtidig skal reglementet overholdes. Jeg på min side er svært glad for at systemet med prikkbelastning er innført i Larvik. Det gjør at et uhell eller en glipp ikke automatisk fører til tap av skjenkebevillingen. Skjenkestedet eller forretningen får på en måte en advarsel og en sjanse til å rette opp. Slik skal det være, sier Marie Offenberg som også påpeker at en må sette nærings- og arbeidslivet på én side og det helsepolitiske aspektet på en annen. De to hensynene må på en måte gå hånd i hånd.

Ulike alkoholsyn

I Larviks kontrollkomité for alkoholomsetning sitter sju medlemmer fra seks politiske partier. Da er det ikke unaturlig at det er forskjellige syn på hvordan skjenkepolitikken skal utføres.

– En av mine viktigste oppgaver som komitéleder blir å balansere de forskjellige synene opp mot hverandre og ha respekt for alles standpunkter. Selvsagt er det ulikt syn på hva som er riktig alkoholpolitikk hos de forskjellige medlemmene med deres partitilknytning, men det gjelder å finne fram til kompromisser som er gode. Det synes jeg man har klart ypperlig i denne perioden.

Artikkeltags