Over 400.000 besøkte Verftet

Artikkelen er over 3 år gammel

En undersøkelse foretatt av TNS Gallup viser svært høy tilfredshet ved besøk på festningene. Fredriksvern verft hadde i 2016 over 400.000 besøkende, en solid økning fra forrige undersøkelse i 2014.