Nei, dette er absolutt ikke lov: – Vil gjerne høre fra folk om der det skjer ofte

Det blir stadig flere sykkelfelt langsmed veier i Larvik. Her finner noen det for godt å parkere eller stoppe. Det kan koste 900 kroner.