Gå til sidens hovedinnhold

Nei, kommentarfelt styrker ikke demokratiet vårt

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den 9. juli stilte redaktøren i ØP spørsmålet – Er kommentarfelt en styrke for demokratiet vårt?

Nei, redaktør. Kommentarfelt er ikke en styrke for demokratiet vårt. Her er noen refleksjoner som underbygger dette:

1) De samme få personene figurerer med negative og til dels destruktive innlegg. De passer på å kommentere først og setter standarden på en måte som skremmer andre fra å bruke kommentarfeltene. Disse få er sannsynligvis ikke representative for befolkningen. Det er derfor lite demokratisk når kommentarer fra noen få skjer på en måte som blir til hinder for de manges ønske om å uttrykke seg.

2) ØP praktiserer en måte å sette opp overskrifter på for å skape forargelse. Dette blir lissepasninger til de få som figurerer i kommentarfeltene og bidrar slik til at kommentarfeltene blir et ekkokammer av avisas egne behov for å «skape debatt» med utgangspunkt i forargelse. Det bidrar i liten grad til å tilrettelegge for et konstruktivt og balansert ordskifte, og derfor heller ikke til et godt demokratisk debattklima.

3) ØPs praksis gjør at folk som har noe viktig eller interessant å meddele heller velger å skrive leserinnlegg eller kronikker som kan publiseres med større forutsigbarhet for at budskapet faktisk blir lest. Det betyr at kommentarfeltene ikke er ansett som et egnet sted for å uttrykke seg på en konstruktiv måte som underbygger en demokratisk og saklig debatt.

4) Kommentarfeltenes uttrykksform gjør at personer som innehar nødvendige posisjoner for at vi skal ha et fungerende representativt demokrati kvier seg for å uttrykke meninger. Dette fordi kommentarfeltene kan oppfattes som en arena for krefter som egentlig ikke er interessert i eller forstår at vi trenger politikere og ledere i kommuneadministrasjon og andre offentlige posisjoner for å ha et fungerende demokrati. I kommentarfeltene skilles det i liten grad mellom person og roller, og ØP bidrar ikke til at denne viktige forskjellen presiseres. Når dette skjer systematisk kan det faktisk være direkte skadelig for vårt demokratiske system.

5) ØP er i en monopolsituasjon i Larviksamfunnet og derfor en sentral samfunnsaktør som uten konkurranse kan prege innbyggernes oppfatning av eget lokalsamfunn. Når ØP lot en anonym person fra Larvik som hadde bidratt til potensielt kriminelle hatefulle ytringer mot en navngitt Oslo-politiker få lov til å bortforklare egne handlinger uten kontradiksjon fra ekspertise eller journalistisk refleksjon, legitimerer lokalavisa etter min oppfatning demokratifiendtlige holdninger. Det underlige var at de vanlige raske innslagene i kommentarfeltene uteble i flere timer. At redaktøren flere dager senere laget en kommentar for å balansere saken, bidro i liten grad til å reparere inntrykket av at vår lokalavis i mange dager hadde gitt et handlingsrom til en person som drev med reell trakassering av en person som står opp for demokratiet vårt.

Er det noe et demokrati trenger er det trygge og gode rammer for å uttrykke seg enten det er aktive medborgere og frivillige, kompetente fagmiljø, driftige og dyktige næringsaktører og våre folkevalgte som er våre beslutningstakere. Dersom kommentarfelt skremmer folk, og kanskje spesielt unge, fra å være politisk aktive eller jobbe i byråkrati eller samfunnsliv som bidrar til å underbygge, realisere eller diskutere politiske beslutninger på en kunnskapsbasert og reflektert måte, da har vi ikke lenger et representativt demokrati.

Nå i forbindelse med tiårsmarkeringen av 22. Juli, som var er direkte terrorangrep rettet mot vårt demokratiske system, er det underlig å se hvor sårbart og utsatt de demokratiske systemene i verden er. Kommentarfelt og sosiale medier bidrar til å forsterke destruktive og demokratihemmende krefter. Som ansvarlig medieaktør bør lokalavisa derfor etter min mening bli mer reflektert rundt hva slags samfunnsposisjon man ønsker å ha.

Kan det være på tide å jobbe fram nye og mer demokratifremmende og relevante debattarenaer, og heller bruke ressurser på å skape et bedre journalistisk innhold enn å opprettholde og moderere kommentarfeltene?

Kommentarer til denne saken