Overskriften på denne kommentaren er hentet fra samarbeidsavtalen mellom partiene som styrer Larvik, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre. I avtalen blir det listet opp en rekke punkter som partiene skal jobbe sammen om i denne perioden og punktet om eiendomsskatt er kanskje det klareste. Det er ikke tatt noen forbehold og setningen står under punktet om «økonomi og styring.»

Larvik Høyre gikk til valg på å garantere at det ikke blir innført eiendomsskatt i Larvik. I partiprogrammet for 2019–2023 står det: «Høyre er garantisten for at eiendomsskatt ikke innføres i Larvik kommune. Eiendomsskatt vil svekke mulighetene for økonomisk vekst og nyetablering. Tilliten til at Larvik ikke innfører eiendomsskatt, er viktig både for å bevare eksisterende virksomheter, og for å trekke til seg nye etableringer.»

Og ikke nok med det, i et leserinnlegg i ØP sommeren 2019 skriver Erik Larsen, listekandidat for Larvik Høyre følgende: «Larvik Høyre kompromisser ikke med eiendomsskatt. En stemme til Larvik Høyre ved valget, er en garanti mot kommunal eiendomsskatt i Larvik kommune.»

Kommunedirektøren vil altså utrede en slik skatt, men det er ikke det samme som at den faktisk kommer. Likevel er det vel liten tvil om at selv en utredning setter de styrende partiene i Larvik i en knipe.

I et intervju med NRK torsdag morgen, sier ordfører Erik Bringedal (H) blant annet: «Jeg må jo stå fast på garantien vi gikk til valg på, det er helt opplagt, men det betyr jo ikke at man for framtiden ikke kan gjøre en tankerekke omkring eiendomsskatt. Vi står foran enorme oppgaver og jeg klarer per dags dato ikke å se fullt ut hvordan vi skal omdisponere for å løse de oppgavene.»

Til ØP sier ordføreren: – Det kommunedirektøren nå ber om, er å få en mulighet til å utrede eiendomsskatt. Og det motsetter ikke jeg meg i det hele tatt, sier Bringedal – som understreker at han ikke snakker på vegne av partiet.

Det er kanskje litt urettferdig å peke særlig på Høyre i denne saken, når det tross alt er tre partier som har forpliktet seg i Larvik. Jeg tror likevel det er Høyre som kommer til å få de største problemene dersom politikerne skulle følge kommunedirektøren og utrede eiendomsskatt i Larvik. I senterpartiets program står det «Senterpartiet mener det må være opp til kommunene om de ønsker å ha eiendomsskatt innenfor sine grenser som en ekstra inntekt», den samme formuleringen bruker Arbeiderpartiet i programmet sitt. Det er Høyre som helt tydelig gikk til valg på at eiendomsskatten ikke skal innføres i Larvik, men de to andre partiene slipper selvsagt ikke unna setningen i samarbeidsavtalen. Det kommer til å bli kritikk dersom partiene går tilbake på dette.

Så er det viktig å understreke skillelinjene mellom administrasjon og politikk. Det er kommunedirektør Gro Herheim som vil utrede eiendomsskatt som en mulighet. Det at ordføreren åpner for en slik utredning, er ikke det samme som at politikerne sier ja til skatten. Herheim har pekt på de store, økonomiske utfordringene kommunen har og gjort den jobben hun er satt til å gjøre. Det å løfte fram forslag som innebærer en endring i skolestrukturen og en mulig skattlegging av folk, gir selvfølgelig politikerne en voldsom utfordring og det er sånn sett fornuftig å se på alle muligheter.

Av landets 356 kommuner har nå 247 eiendomsskatt, det tilsvarer 69,3 prosent. Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I Telemark ble to kommuner slått sammen ved årsskiftet og den nye Midt-Telemark kommune har nå den høyeste eiendomsskatten med 8.000 kroner for eksempelboligen. Dette er en sammenslått kommune, slik at det ikke er tall fra 2019. Det finnes altså kommuner som klarer seg uten, men klarer Larvik seg uten den ekstra inntekten det vil gi?

Jeg kan vanskelig se for meg at Larvik Høyre kan svelge utredning eller innføring av eiendomsskatt, etter de klare løftene som ble gitt for kort tid siden, og forklare det på en god måte for velgerne. Samtidig har kommunedirektøren lagt på bordet noen konsekvenser av kommunens dårlige økonomi som også er sprengstoff for de folkevalgte.

Hvor mye betyr et klart løfte når det er så mange andre ting som står på spill? Det skal bli interessant å følge denne debatten de neste ukene.