Gå til sidens hovedinnhold

Nei til profitt på velferd

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi i Arbeiderpartiet vil at helse- og omsorgstjenestene skal drives av kommunen. Vi vil føre en politikk hvor fellesskapets midler kommer fellesskapet til gode. Vi tror ikke at løsningen på en bedre eldreomsorg er at våre eldre skal være et middel for å skape overskudd for finanskonserner på Wall Street, eid av noen av verdens rikeste menn (ja, det er faktisk stort sett menn).

I regjeringsplattformen peker regjeringen på den svenske modellen for privatisering av velferd som en modell man må se på. Høyre i Larvik følger lydig opp og har programfestet at de de ønsker å slippe kommersielle aktører inn i helse- og omsorgssektoren i kommunen vår. Vi i Arbeiderpartiet mener de ansatte og innbyggerne er best tjent med helse- og omsorgstjenester i egen regi, og det er det flere grunner til.

For det første går mesteparten av utgiftene i omsorgstjenesten til lønn, pensjon og god bemanning. Skal en kommersiell eier ta ut et utbytte, må det spares nettopp her. Det betyr lavere bemanning, mer bruk av ufaglærte, lavere lønn og dårligere pensjon for de ansatte. Vi får bedre kvalitet på tjenestene i egen regi, med trygge ansatte som kan få erfaring, kunnskap og som engasjerer seg i jobben sin. Ikke utrygge ansatte som ikke vet hva som venter dem, om de fortsatt har jobb og hvilke lønns- og pensjonsvilkår de vil få hos en ny kommersiell arbeidsgiver. I tillegg vil kommunen få ekstra utgifter knyttet til konkurranseutsetting og oppfølging av kommersielle aktører. Man må ha et byråkrati for å administrere disse tilbyderne.

Valgfrihet i tjenestene må dreie seg om helt andre og langt viktigere forhold. Det handler om medbestemmelse i eget liv og egen hverdag. Når vil jeg spise, når vil jeg stå opp? Tjenestene må utvikles i nært samarbeid med brukerne. Stadig ny teknologi gjør det også tryggere å bo hjemme, eksempelvis er Larvik kommune med å teste ut «avstandsoppfølging» av pasienter. En helt ny måte å følge opp helsen hjemmefra, med et nettbrett, individuelt tilpasset medisinsk måleutstyr og med spesialiserte sykepleiere som følger med og har tett kontakt med pasienten.

Privatiseringsiveren til høyreregjeringen er høyst reell. Det stopper ikke med Vy eller fritt behandlingsvalg. I et av punktene i Granavollen-erklæringen sender regjeringspartiene ut et privatiseringssignal til kommune-Norge. De vil innføre fritt brukervalg etter modell fra Sverige. Vi er ikke imot å hente erfaringer fra andre kommuner eller land for å finne smarte, gode og bedre måter å løse velferdstjenester på. Men når det gjelder nettopp den svenske modellen, er det viktig at innbyggerne i Larvik vet hva svenske tilstander faktisk innebærer.

Den svenske modellen er designet for at det skal bli lettere for kommersielle aktører å etablere seg. Den er en fast-track for privatisering, der regelverket om anskaffelser settes til side, og der kommunene plikter å informere eldre om alle private aktører som oppfyller minimumskravene. I den svenske modellen må de kommersielle aktørene tilby en grunnleggende tjeneste, men deretter kan de ta ekstra betalt for bedre kvalitet.

I Sverige er resultatet større sosiale forskjeller i tilgang til helsetjenester. Oppsplitting i mange tilbydere har gitt mindre samhandling mellom tjenestene, mens de som trenger velferdstjenestene mest, trenger mer samhandling.

Sterkere fellesskap, vårt budskap, handler om at vi må ta vare på hverandre. I familien. I kommunen. Vi er på vårt beste når vi løser de store oppgavene sammen. Trenger du omsorg, hjemme eller på sykehjem, skal ikke størrelsen på lommeboka avgjøre hvilket tilbud du får. En av grunnverdiene i det norske samfunnet er at trygghet i alderdommen har du rett på, det skal du slippe å kjøpe.

Jobber du i kommunen, velger du din egen arbeidsgiver. Det har faktisk mye å si hvilket parti som styrer. Arbeiderpartiet har forpliktet seg til å satse på kompetanse, bygge heltidskultur og tilby faste stillinger. Ansatte er kommunenes største ressurs, og bør behandles som det. De bør vises tillit og gis kompetanse. Når du velger hvilket parti du skal stemme på, så er du med å bestemme om vi skal ha fellesskapsløsninger eller privatisere vår felles velferd.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.