Gjennom Ernas styretid var digitalisering det gjentagende svaret hver gang distriktspolitikk ble tatt opp. En kort periode hadde den blå regjeringa endatil egen distrikts- og digitaliseringsminister.

Da er det et stort paradoks og ganske uforståelig at Høyre i sitt alternative budsjett kutter 200 millioner til bredbånd. Hvordan skal de få til digitalisering og distriktspolitikk nå?

For Senterpartiet er digitalisering bare et av mange svar på hva distriktspolitikk er. Et godt utbygd bredbånd og god mobildekning er imidlertid avgjørende for å bygge landet videre i fremtiden. Staten må ta større ansvar for bredbåndsutbygging i områder der det ikke er lønnsomt. Regjeringen mener at alle i Norge, både husstander og bedrifter skal ha tilgang til høyhastighetsbredbånd.

Derfor skriver vi i Hurdalsplattformen at vi vil gjøre tilgangen til høykapasitets internett til en rettighet på lik linje med strøm. Derfor vil vi sikre at alle husstander der det bor fastboende skal ha tilgang til høyhastighetsbredbånd innen 2025.

Regjeringen foreslår derfor totalt 412,7 millioner til bredbåndsutbygging. Dette er en rekordstor satsing, og viser konkret at regjeringen prioriterer utvikling i hele landet.

Når Høyre kutter 200 millioner i tilskuddet til utbygging av bredbånd er det for meg nok et eksempel på at distriktene skal betale når Høyre prioriterer.