Nest høyeste tall på koronasmittede registrert i Norge på ett døgn