Personer fra hele landet ønsker å bli politi. Det viser søkertallene til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen fordelt på fylker. Oslo er fortsatt det mest populære studiestedet.

For å sikre bred rekruttering til politiutdanningen, ønsker Politihøgskolen søkere fra hele landet. I år søkte 3.340 personer, og her er alle landets fylker representert. Fordelingen per fylke er relativt lik fjorårets. Da så bildet slik ut.

– Sammenlignet med fjorårets opptak er det nedgang i søkerantallet med 22 prosent. Nedgangen er naturlig nok størst i de fylkene vi har flest søkere fra. Fra Troms og Finnmark er det gledelig å se at søkerinteressen er opprettholdt, sier Ann-Lisbeth Framaas, leder for Seksjon for opptak og rekruttering ved Politihøgskolen, i en pressemelding.

Politiutdanningen tilbys på tre studiesteder: Oslo, Stavern og Bodø. Blant søkerne som har politiutdanningen som sin førsteprioritet, er det også i år studiested Oslo som er mest populært. 46 prosent av søkerne har Oslo som sitt førsteønske (1.121 søkere). Dernest følger Stavern med 29 prosent av førsteprioritet-søkerne (711), og Bodø med 25 prosent (621 søkere).

Den største søkergruppen til politiutdanningen er som tidligere i alderen 20 til 23 år.